Suomen virallinen tilasto

Ulosottoasiat

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Ulosottovelallisia 303 000 vuoden 2018 lopussa
10.4.2019
Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuoden 2018 lopussa ulosottovelallisten määrä kasvoi 23 prosenttia edellisvuoden tasosta. Myös ulosottovelan kokonaissumma oli 23 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Yhteensä ulosottovelallisia oli vuoden 2018 lopussa noin 303 000 ja heidän ulosottovelkansa oli yhteensä 5,6 miljardia euroa. Koko vuoden 2018 aikana ulosottovelallisia oli yhteensä 578 000, näistä 275 000 velallisen ulosottoasioiden vireilläolo päättyi ennen vuoden 2018 loppua. Lukujen kasvua selittävät osittain vuosien 2018 ja 2019 veronpalautuspäivien aikataulumuutokset, kun ulosottoasioita jätettiin vuoden 2018 lopussa tavallista enemmän avoimiksi odottamaan seuraavaa veronpalautusajankohtaa.

Seuraava julkistus:
10.4.2020

Kuvaus: Tilastokeskus julkaisee tilastoa oikeusministeriön ulosottopiirien ulosottoasioista ja ulosottoasioihin liittyvistä ulosottovelallisista. Ulosottoasioilla tarkoitetaan kalenterivuoden aikana ulosottopiireissä vireillä olleita tai päättyneitä ulosottoasioita. Ulosottoasia luokitellaan avoimeksi tai päättyneeksi sen mukaan jatkuuko asian vireilläolo vielä kalenterivuoden päätyttyä. Ulosottoasian hakijana voi olla luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö. Ulosottovelallinen voi niin ikään olla luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: ulosotto, ulosottovelallinen, velat.
Tilastot asiasanoittain >>>

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ulosottoasiat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-1514. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/uloa/index.html