Suomen virallinen tilasto

Ulosottoasiat

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Ulosottovelallisia 244 000 vuoden 2016 lopussa
7.4.2017
Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuoden 2016 lopussa ulosottovelallisia oli lähes 7 prosenttia enemmän ja ulosottovelan kokonaissumma oli noin 3 prosenttia suurempi, kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2015. Yhteensä ulosottovelallisia oli vuoden 2016 lopussa lähes 244 000 ja heidän ulosottovelkansa oli yhteensä 4,2 miljardia euroa. Koko vuoden 2016 aikana ulosottovelallisia oli yhteensä 551 000, näistä 307 000 velallisen ulosottoasioiden vireilläolo päättyi ennen vuoden 2016 loppua.

Seuraava julkistus:
6.4.2018

Kuvaus: Tilastokeskus julkaisee tilastoa oikeusministeriön ulosottopiirien ulosottoasioista ja ulosottoasioihin liittyvistä ulosottovelallisista. Ulosottoasioilla tarkoitetaan kalenterivuoden aikana ulosottopiireissä vireillä olleita tai päättyneitä ulosottoasioita. Ulosottoasia luokitellaan avoimeksi tai päättyneeksi sen mukaan jatkuuko asian vireilläolo vielä kalenterivuoden päätyttyä. Ulosottoasian hakijana voi olla luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö. Ulosottovelallinen voi niin ikään olla luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: ulosotto, ulosottovelallinen, velat.
Tilastot asiasanoittain >>>

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ulosottoasiat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-1514. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.2.2018].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/uloa/index.html

Jaa