Finlands officiella statistik

Utsökningsärenden

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
303 000 utsökningsgäldenärer i slutet av år 2018
10.4.2019
Enligt Statistikcentralens uppgifter ökade antalet utsökningsgäldenärer i slutet av år 2018 med 23 procent från året innan. Också den totala summan av utsökningsskulden var 23 procent större än under motsvarande period året innan. I slutet av år 2018 var antalet utsökningsgäldenärer totalt ungefär 303 000 och deras utsökningsskuld var sammanlagt 5,6 miljarder euro. Under hela år 2018 var antalet utsökningsgäldenärer sammanlagt 578 000 och av dem upphörde 275 000 gäldenärers utsökningsärenden att vara anhängiga före utgången av år 2018. De ökade siffrorna förklaras delvis av ändrade tidtabeller för skatteåterbäring under år 2018 och 2019, då fler utsökningsärenden än vanligt lämnades öppna i slutet av år 2018 för att vänta på följande tidpunkt för skatteåterbäring.

Nästa offentliggörande:
10.4.2020

Beskrivning: Statistikcentralen publicerar statistik som gäller utsökningsärenden i justitieministeriets utsökningsdistrikt och gäldenärer med anknytning till utsökningsärendena. Med utsökningsärenden avses de utsökningsärenden som varit anhängiga eller som upphört i utsökningsdistrikten under kalenderåret. Ett utsökningsärende klassificeras som oavslutat eller avslutat beroende på om ärendet fortfarande är anhängigt efter kalenderårets utgång. Den sökande i ett utsökningsärende kan var en fysisk eller en juridisk person. Utsökningsgäldenären kan likaså vara en fysisk eller en juridisk person.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: skulder, utsökning, utsökningsgäldenär.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utsökningsärenden [e-publikation].
ISSN=1798-1522. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/uloa/index_sv.html