Beskrivning

Statistiken över utrikes sjöfart omfattar gods- och passagerartransporterna sjövägen mellan Finland och utlandet samt de fartyg i utrikesfart som anlöpt finländska hamnar. Utöver transportvolymerna presenteras även uppgifter om transportarbetet i godstrafiken.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikes sjöfart [e-publikation].
Helsinki: Transport- och kommunikationsverket Traficom [hänvisat: 23.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/uvliik/meta_sv.html