Julkaistu: 28.12.2006

Väkiluku vuodenvaihteessa 5 277 300

Suomen väkiluku on Tilastokeskuksen arvion mukaan vuoden 2006 lopussa 5 277 300. Väkiluvun arvioidaan kasvavan vuoden aikana 21 700 hengellä eli 0,4 prosenttia. Väestönlisäys on 2 700 henkeä edellisvuotta suurempi ja suurin 13 vuoteen. Väkiluku kasvaa viime vuotta enemmän maahanmuuton kasvun ja syntyneiden määrän kasvun johdosta.

Väkiluku kasvaa yhdeksässä maakunnassa sekä Ahvenanmaalla. Väestön määrä lisääntyy määrällisesti eniten Uudenmaan, Pirkanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa. Suhteellisesti eniten väestön määrä lisääntyy Uudenmaan, Itä-Uudenmaan ja Pirkanmaan maakunnissa.

Väestön määrä vähenee 10 maakunnassa. Etelä-Savo, Lappi, Kymenlaakso ja Kainuu menettävät väestöään määrällisesti eniten. Suhteellisesti eniten väkiluku vähenee Kainuun ja Etelä-Savon maakunnissa.

Suomeen arvioidaan muuttavan ulkomailta vuoden 2006 aikana 22 700 henkeä. Määrä on suurin maamme itsenäisyyden aikana. Edellinen ennätys oli vuodelta 2005, jolloin maahamme muutti 21 400 henkeä. Maasta arvioidaan muuttavan pois 12 100 henkeä. Muuttovoittoa arvioidaan kertyvän 10 600 henkeä. Nettomaahanmuuton määrä on suurin 15 vuoteen. Arvion mukaan kuntien välisiä muuttoja on 286 000, mikä on 4 100 vähemmän kuin viime vuonna.

Vuonna 2006 arvioidaan syntyvän 59 100 lasta. Syntyneitä on 1 300 enemmän kuin viime vuonna ja eniten vuoden 1997 jälkeen. Kuolleiden määrän arvioidaan olevan 48 000 henkeä, 100 enemmän kuin viime vuonna. Arvioitu syntyneiden enemmyys vuonna 2006 on 11 100, mikä on suurin 10 vuoteen.

Avioliittoja solmitaan arvion mukaan vuoden loppuun mennessä 28 300, mikä on 1 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Avioerojen määrän arvioidaan olevan 13 300. Rekisteröityjä parisuhteita arvioidaan rekisteröitävän vuoden 2006 aikana 180.

Tilastokeskuksen väkilukuarvio perustuu tammi-marraskuun väestönmuutosten ennakkotietoihin. Joulukuun väestönmuutokset on arvioitu kuluneen vuoden ja kahden edellisvuoden joulukuun kehityksen perusteella. Arvioitujen väestönmuutosten pohjalta on laskettu väestömäärän muutos ja väkilukuarvio kunnittain. Arvioidut väestönmuutokset julkaistaan ainoastaan koko maan tasolla.

Väestönmuutokset vuosina 1990-2006*

Vuosi Elävänä
syntyneet
Kuolleet Synty-
neiden
enemm.
Kuntien   
välinen   
muutto   
Maahan-
muutto
Maasta-
muutto
Netto-
maahan-
muutto
Kokonais-
muutos
Väkiluku
vuoden
lopussa
                   
1990 65 549 50 058 15 491 187 489 13 558 6 477 7 081 24 095 4 998 478
1991 65 395 49 294 16 101 176 831 19 001 5 984 13 017 30 524 5 029 002
1992 66 731 49 844 16 887 170 084 14 554 6 055 8 499 25 980 5 054 982
1993 64 826 50 988 13 838 175 118 14 795 6 405 8 390 22 930 5 077 912
1994 65 231 48 000 17 231 211 086 11 611 8 672 2 939 20 842 5 098 754
                   
1995 63 067 49 280 13 787 209 848 12 222 8 957 3 265 18 072 5 116 826
1996 60 723 49 167 11 556 229 545 13 294 10 587 2 707 15 494 5 132 320
1997 59 329 49 108 10 221 234 827 13 564 9 854 3 710 15 029 5 147 349
1998 57 108 49 262 7 846 251 517 14 192 10 817 3 375 12 297 5 159 646
1999 57 574 49 345 8 229 254 863 14 744 11 966 2 778 11 656 5 171 302
                   
2000 56 742 49 339 7 403 256 401 16 895 14 311 2 584 9 813 5 181 115
2001 56 189 48 550 7 639 278 296 18 955 13 153 5 802 13 786 5 194 901
2002 55 555 49 418 6 137 270 277 18 113 12 891 5 222 11 394 5 206 295
2003 56 630 48 996 7 634 269 666 17 838 12 083 5 755 13 437 5 219 732
2004 57 758 47 600 10 158 279 998 20 333 13 656 6 677 16 879 5 236 611
                   
2005 57 745 47 928 9 817 290 149 21 355 12 369 8 986 18 969 5 255 580
2006* 59 100 48 000 11 100 286 000 22 700 12 100 10 600 21 700 5 277 300

*) Arvio. Aluejako kaikkina vuosina 1.1.2006 mukainen.

Lähde: Väestö- ja kuolemansyytilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Matti Saari (09) 1734 3401, vaesto.tilasto@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot


Päivitetty 28.12.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön ennakkotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-8381. 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.6.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vamuu/2006/vamuu_2006_2006-12-28_tie_001.html