Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Liitetaulukko 1. Valtion virastojen ja laitosten tuotoksen, tuotantopanosten ja tuottavuuden kehitys 1995–2010

Vuosi Muutos % edellisestä vuodesta 2)
Tuotos Työpanos Kokonaispanos Työn tuottavuus Kokonaistuottavuus
1995 3,9 -0,1 4,4 3,0 -0,5
1996 4,9 -1,7 4,1 6,8 0,8
1997 4,2 4,2 2,3 0,0 1,9
1998 4,1 0,8 .. 3,3 ..
1999 -0,6 0,9 -1,4 -1,5 0,8
2000 -0,9 0,2 -0,2 -1,1 -0,7
2001 1,5 1,2 -1,3 0,3 2,8
2002 0,8 1,0 2,3 -0,2 -1,4
2003 0,5 0,3 2,7 0,2 -2,1
2004 1,1 1,2 1,2 -0,1 0,0
2005 1) 1,0 -0,2 0,0 1,1 1,0
2006 -0,1 -0,5 -1,0 0,4 0,9
2007 -0,3 -0,6 1,6 0,3 -1,9
2008 0,1 -1,8 -1,2 1,9 1,3
2009 -0,3 -0,1 1,7 -0,2 -2,0
2010 1) -0,7 -4,0 -2,9 3,4 2,2
1) tiedot eivät täysin vertailukelpoisia edellisten vuosien kanssa
2) .. tietoa ei saatavilla valtion liikekirjanpidon muutoksen takia

Lähde: Valtion tuottavuustilasto 2010. Tilastokeskus.

Lisätietoja: Susanna Laine (09) 1734 3317, julkinen.tuottavuustilasto@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 23.6.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Valtion tuottavuustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-0423. 2010, Liitetaulukko 1. Valtion virastojen ja laitosten tuotoksen, tuotantopanosten ja tuottavuuden kehitys 1995–2010 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.6.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vatt/2010/vatt_2010_2011-06-23_tau_001_fi.html