Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Käsitteet ja määritelmät

Kokonaispanoksen muutos

Valtion tuottavuustilastoinnissa kokonaispanoksen muutos on Valtion liikekirjanpidon toiminnan kulut yhteensä -erän deflatoitu muutos. Henkilöstökulut, poistot ja toiminnan muut kulut deflatoidaan erillisillä kustannusindekseillä.

Kuntien ja kuntayhtymien tuottavuustilastoinnissa kokonaispanoksen muutos on kansantalouden tilinpidon paikallishallintosektorin toimialoittaisen välituotekäyttö ostajanhintaan, kiinteän pääoman kuluminen ja palkansaajakorvaukset -erien volyymien summan muutos edeltävästä vuodesta.

Kokonaistuottavuuden muutos

Valtion sekä kuntien ja kuntayhtymien tuottavuustilastoinnissa kokonaistuottavuuden muutos on tuotoksen muutoksen ja kokonaispanoksen muutoksen osamäärä.

Työn tuottavuuden muutos

Valtion tuottavuustilastoinnissa työn tuottavuus saadaan jakamalla tuotoksen volyymi-indikaattori työpanoksen volyymi-indikaattorilla.

Työpanoksen muutos

Valtion tuottavuustilastoinnissa työpanoksen muutos on työn määrän (henkilötyövuodet, työpäivät tai työtunnit) muutos.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Valtion tuottavuustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-0423. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.10.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vatt/kas.html