Finlands officiella statistik

Skuldsaneringar

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Antalet skuldsaneringar för privatpersoner på fjolårets nivå under januari - september 2017
18.10.2017
Enligt Statistikcentralens uppgifter lämnades 3 110 ansökningar om skuldsanering för privatpersoner till tingsrätterna under januari - september 2017. Antalet ansökningar var 26 stycken (0,8 procent) färre än under motsvarande period året innan.

Nästa offentliggörande:
24.1.2018

Beskrivning: Statistikcentralen publicerar statistik över privatpersoners skuldsaneringsärenden som lämnats in till tingsrätterna och som slutbehandlats.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: betalningsstörningar, skulder, skuldsanering.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Mer omfattande uppgifter än tidigare om privatpersoners skuldsaneringar
30.4.2012
I statistiken över skuldsaneringar kommer det att fr.o.m. 30.4.2012 finnas mer omfattande uppgifter än tidigare om antalet skuldsaneringsansökningar och antalet personer som ansökt om skuldsanering samt om den socioekonomiska bakgrunden hos dessa personer.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skuldsaneringar [e-publikation].
ISSN=1798-5811. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.1.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/velj/index_sv.html

Dela