Finlands officiella statistik

Skuldsaneringar

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Antalet skuldsaneringar för privatpersoner ökade med 9,3 procent år 2014
28.1.2015
Enligt Statistikcentralens uppgifter lämnades 4 234 ansökningar om skuldsanering för privatpersoner till tingsrätterna under januari - december 2014. Antalet ansökningar var 362 stycken (9,3 procent) fler än under motsvarande period året innan. Antalet har varit stigande sedan år 2009.

Nästa offentliggörande:
29.4.2015

Beskrivning: Statistikcentralen publicerar statistik över privatpersoners skuldsaneringsärenden som lämnats in till tingsrätterna och som slutbehandlats.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: betalningsstörningar, skulder, skuldsanering.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Mer omfattande uppgifter än tidigare om privatpersoners skuldsaneringar
30.4.2012
I statistiken över skuldsaneringar kommer det att fr.o.m. 30.4.2012 finnas mer omfattande uppgifter än tidigare om antalet skuldsaneringsansökningar och antalet personer som ansökt om skuldsanering samt om den socioekonomiska bakgrunden hos dessa personer.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skuldsaneringar [e-publikation].
ISSN=1798-5811. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.4.2015].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/velj/index_sv.html

Dela