Finlands officiella statistik

Skuldsaneringar

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
År 2015 ökade antalet slutbehandlade skuldsaneringsärenden med 3,0 procent från året innan
8.6.2016
Enligt Statistikcentralens uppgifter slutbehandlades 4 963 skuldsaneringsärenden i tingsrätterna år 2015. Detta är 146 (3,0 procent) fler än året innan. Av de behandlade ärendena var 4 129 skuldsaneringsansökningar, 553 ändringar av betalningsprogram, 225 fastställanden av tilläggsprestationer och 49 förfall av slutbehandlade skuldsaneringar.

Nästa offentliggörande:
15.7.2016

Beskrivning: Statistikcentralen publicerar statistik över privatpersoners skuldsaneringsärenden som lämnats in till tingsrätterna och som slutbehandlats.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: betalningsstörningar, skulder, skuldsanering.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Mer omfattande uppgifter än tidigare om privatpersoners skuldsaneringar
30.4.2012
I statistiken över skuldsaneringar kommer det att fr.o.m. 30.4.2012 finnas mer omfattande uppgifter än tidigare om antalet skuldsaneringsansökningar och antalet personer som ansökt om skuldsanering samt om den socioekonomiska bakgrunden hos dessa personer.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skuldsaneringar [e-publikation].
ISSN=1798-5811. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.6.2016].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/velj/index_sv.html

Dela