Finlands officiella statistik

Skuldsaneringar

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Antalet skuldsaneringar för privatpersoner på föregående års nivå år 2015
27.1.2016
Enligt Statistikcentralens uppgifter lämnades 4 274 ansökningar om skuldsanering för privatpersoner till tingsrätterna år 2015. Antalet ansökningar var 32 stycken (0,8 procent) fler än under motsvarande period året innan. Antalet ansökningar om skuldsaneringar som började öka år 2009 jämnades ut år 2015.

Nästa offentliggörande:
20.4.2016

Beskrivning: Statistikcentralen publicerar statistik över privatpersoners skuldsaneringsärenden som lämnats in till tingsrätterna och som slutbehandlats.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: betalningsstörningar, skulder, skuldsanering.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Mer omfattande uppgifter än tidigare om privatpersoners skuldsaneringar
30.4.2012
I statistiken över skuldsaneringar kommer det att fr.o.m. 30.4.2012 finnas mer omfattande uppgifter än tidigare om antalet skuldsaneringsansökningar och antalet personer som ansökt om skuldsanering samt om den socioekonomiska bakgrunden hos dessa personer.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skuldsaneringar [e-publikation].
ISSN=1798-5811. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.2.2016].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/velj/index_sv.html

Dela