Finlands officiella statistik

Skuldsaneringar

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Antalet slutbehandlade skuldsaneringsärenden år 2014 på samma nivå som året innan
10.6.2015
Enligt Statistikcentralens uppgifter slutbehandlades 4 817 skuldsaneringsärenden i tingsrätterna år 2014. Detta är 7 (0,1 procent) fler än året innan. Av de behandlade ärendena var 4 018 skuldsaneringsansökningar, 506 ändringar av betalningsprogram, 245 fastställanden av tilläggsprestationer och 44 förfall av slutbehandlade skuldsaneringar.

Nästa offentliggörande:
12.8.2015

Beskrivning: Statistikcentralen publicerar statistik över privatpersoners skuldsaneringsärenden som lämnats in till tingsrätterna och som slutbehandlats.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: betalningsstörningar, skulder, skuldsanering.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Mer omfattande uppgifter än tidigare om privatpersoners skuldsaneringar
30.4.2012
I statistiken över skuldsaneringar kommer det att fr.o.m. 30.4.2012 finnas mer omfattande uppgifter än tidigare om antalet skuldsaneringsansökningar och antalet personer som ansökt om skuldsanering samt om den socioekonomiska bakgrunden hos dessa personer.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skuldsaneringar [e-publikation].
ISSN=1798-5811. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.8.2015].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/velj/index_sv.html

Dela