Finlands officiella statistik

Skatter och avgifter av skattenatur

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Skatteutfallet ökade med 3,3 procent år 2016
13.7.2017
Utfallet av skatter och obligatoriska socialskyddsavgifter ökade med 3,3 procent år 2016. Utfallet uppgick till totalt 95,2 miljarder euro. Skattekvoten ökade med 0,2 procentenheter från året innan till 44,1 procent. Skattekvoten beskriver skatterna och de obligatoriska socialskyddsavgifterna i förhållande till bruttonationalprodukten. Jämfört med de preliminära uppgifterna som publicerades i mars minskade skattekvoten år 2016 med 0,2 procentenheter främst på grund av att bruttonationalprodukten reviderades. Uppgifterna framgår av nationalräkenskapernas reviderade preliminära uppgifter för år 2016.

Nästa offentliggörande:
16.3.2018

Beskrivning: Statistiken "Skatter och avgifter av skattenatur" omfattar uppgifter om skatter och obligatoriska socialskyddsavgifter som staten, kommunerna och socialskyddsfonderna årligen uppbär. Dessutom ingår de avgifter av skattenatur som uppbärs i Finland för Europeiska unionen. Det mest använda nyckeltalet i statistiken är skattesats, där skatteutfallet av alla obligatoriska avgifter av skattenatur ställs i relation till bruttonationalprodukten. Skattesatsen är en av de vanligaste mätarna av den offentliga sektorns storlek i internationella jämförelser.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: beskattning, energiskatt, miljöskatter, offentlig ekonomi, skatteintäkter, skattekvot, socialskyddsavgifter, statens inkomster, statsekonomi.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Metoderna och tidsserierna inom nationalräkenskaperna revideras
11.7.2014
Beräkningsmetoden för nationalräkenskaperna revideras 11.7.2014.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skatter och avgifter av skattenatur [e-publikation].
ISSN=2341-698X. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.2.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vermak/index_sv.html

Dela