Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Statistik över industrins och handelns inköp, användning och lagring av spannmål.

Beskrivning

Statistiken innehåller månadsvisa uppgifter om de mängder spannmål som den industri som använder spannmål använder och lagrar samt om de mängder spannmål som industrin köpt och sålt.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över användningen och lagringen av spannmål [e-publikation].
Helsinki: Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, Tike [hänvisat: 22.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vikava/meta_sv.html