Finlands officiella statistik

Redovisning av detaljhandeln

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Livsmedel och drycker den största produktgruppen inom detaljhandeln år 2007
13.5.2009
Livsmedel och drycker var den största gruppen när det gäller försäljning inom detaljhandeln år 2007. Gruppens andel av den totala omsättningen inom detaljhandeln var mer än 40 procent. Den näst största gruppen var textilier, kläder och skodon, vars andel av den totala försäljningen var omkring 10 procent. Elektronikens och hushållsapparaternas andel av omsättningen var 9 procent av vilken datorernas och telekommunikationsutrustningarnas andel sammanlagt var klart mindre än en tredjedel, dvs. 2,2 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens redovisning av detaljhandeln för år 2007.

Nästa offentliggörande:
30.4.2014

Beskrivning: Redovisningen av detaljhandeln genomförs under vissa bestämda år som en enkät riktad till företag. I enkäten deltar alla näringsgrenar inom detaljhandeln. Företagen i urvalsundersökningen väljs på så sätt att företag av olika storlek inom alla näringsgrenar av detaljhandeln deltar i enkäten. Svaren från urvalsföretagen upphöjs att svara mot uppgifterna om företagen i hela ramen efter näringsgren. Uppgifterna gäller fördelningen av detaljhandelns omsättning efter produkt, inköp efter typ av varuleverantör samt försäljningsyta. Den första utredningen genomfördes år 2003 gällande år 2002 och nästa gäller år 2007.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: detaljhandel, företag, handel, parti- och detaljhandel, omsättning, produkter, varor.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Redovisning av detaljhandeln [e-publikation].
ISSN=2342-2963. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2014].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vkm/index_sv.html.

Olet sivulla:

Förstasidan > Statistik > Handel > Redovisning av detaljhandeln

Statistik

Handel

Redovisning av detaljhandeln

Länk till rss-flöde

Suomeksi In English Utskriftsvänlig sida
Index| Sidokarta| Synpunkter| Kontaktinformation
Etusivu| Home
Förstasidan Statistik Statistikinfo Datainsamling Produkter och tjänster Aktuellt Statistikcentralen
Statistikcentralen
Statistikcentralen PalloVäxel 09 17 341 PalloKontaktinformation PalloUpphovsrätt och användarvillkor PalloSynpunkter