Finlands officiella statistik

Redovisning av detaljhandeln

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Livsmedel och drycker den största produktgruppen inom detaljhandeln år 2012
30.4.2014
Livsmedel och drycker var den klart största gruppen när det gäller försäljning inom detaljhandeln år 2012. Gruppens andel av omsättningen inom detaljhandeln var tillsammans mer än 35 procent. Den näst största gruppen var butikshandel med kläder, apoteksvaror och sjukvårdsartiklar, hygienartiklar, blommor och andra växter, sällskapsdjur och mat till sällskapsdjur. Gruppens andel av omsättningen inom detaljhandeln var mer än 21 procent. Den tredje största gruppen var detaljhandel med drivmedel och övriga nya varor med en andel på över 16 procent.

Nästa offentliggörande:
Inga offentliggöranden görs på svenska om denna statistik år 2016.

Beskrivning: Redovisningen av detaljhandeln genomförs under vissa bestämda år som en enkät riktad till företag. I enkäten deltar alla näringsgrenar inom detaljhandeln. Företagen i urvalsundersökningen väljs på så sätt att företag av olika storlek inom alla näringsgrenar av detaljhandeln deltar i enkäten. Svaren från urvalsföretagen upphöjs att svara mot uppgifterna om företagen i hela ramen efter näringsgren. Uppgifterna gäller fördelningen av detaljhandelns omsättning efter produkt, inköp efter typ av varuleverantör samt försäljningsyta. Den första utredningen genomfördes år 2003 gällande år 2002 och nästa gäller år 2007.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: detaljhandel, företag, handel, parti- och detaljhandel, omsättning, produkter, varor.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Redovisning av detaljhandeln [e-publikation].
ISSN=2342-2963. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2016].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vkm/index_sv.html

Dela