Finlands officiella statistik

Månadslöner inom staten

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Medianlönen för månadsavlönade statsanställda 3 573 euro år 2017
3.5.2018
Enligt Statistikcentralen var medianlönen för ordinarie arbetstid bland heltidsanställda löntagare inom staten 3 573 euro i månaden år 2017. Den genomsnittliga lönen för ordinarie arbetstid var 3 852 euro. Lönen för ordinarie arbetstid innehåller förutom den uppgiftsbaserade lönen och de individuella tilläggen arbetstidstillägg och naturaförmåner, men inte lön för övertid, semesterpenning eller resultatpremier.

Nästa offentliggörande:
2.5.2019

Beskrivning: Statistiken över månadslöner inom staten beskriver löner för löntagare som omfattas av statens budgetekonomi och deras antal.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord:
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Uppgifterna i statistiken över månadslöner inom staten publiceras på en egen webbsida våren 2012
26.10.2011
Statistiken månadslöner inom staten publiceras åter på en egen webbsida fr.o.m. år 2012.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Månadslöner inom staten [e-publikation].
ISSN=1798-3479. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vkp/index_sv.html