Suomen virallinen tilasto

Vapaa-ajan osallistuminen

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Yhdistystoimintaan osallistui yli puolet väestöstä
30.8.2018
Yhdistystoimintaan osallistui 54 prosenttia kymmenen vuotta täyttäneestä väestöstä vuonna 2017. Koko väestön osallistumisosuus on pysynyt suunnilleen ennallaan aina 1980-luvun alusta, mutta 10 - 14-vuotiaiden ja 65 vuotta täyttäneiden osallistumisaktiivisuus on lisääntynyt. Urheiluseuratoimintaan osallistuminen oli suosituin yhdistysosallistumisen muoto, erityisesti 10 - 14-vuotiailla. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen vuoden 2017 vapaa-aikatutkimuksesta.

Seuraava julkistus:
21.11.2018

Kuvaus: Vapaa-aikatutkimus on kyselytutkimus, jossa selvitetään väestön vapaa-ajan harrastuksia ja yhteiskunnallista osallistumista, niiden kehitystä ja eri väestöryhmien osallistumista. Tutkimuksella saadaan lisäksi tietoa mm. työn ja vapaa-ajan suhteesta, sosiaalisista suhteista ja eri elämänpiirien tärkeydestä. Vapaa-aikatutkimus on tehty vuosina 1977, 1981, 1991 ja 2002.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: ajankäyttö, elokuvat, elämäntapa, harrastajateatterit, harrastukset, internet, joukkoviestintä, kirjat, konsertit, kotityö, kulttuuri, kulttuuriharrastukset, kulttuurimatkailu, kulttuuriosallistuminen, kulttuuritapahtumat, kulttuuriyhdistykset, kuorot, kuvataide, käsityöt, liikunta, lukeminen, museot, musiikki, ooppera, opiskelu, osallistuminen, radio, sanomalehdet, sosiaaliset suhteet, sosioekonominen asema, taide, taideharrastukset, tanssi, teatteri, televisio, tietokoneet, tietotekniikka, vapaa-aika, vapaaehtoistyö, video, äänitteet.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Tilaston nimi on muuttunut
4.1.2018
Vapaa-aikatutkimus-tilasto julkaistaan jatkossa nimellä Vapaa-ajan osallistuminen.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Vapaa-ajan osallistuminen [verkkojulkaisu].
Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.11.2018].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vpa/index.html