Finlands officiella statistik

Fritidsdeltagande

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Spelandet av digitala spel har fyrdubblats på 25 år
31.1.2019
Spelandet av digitala spel är vanligt i hela befolkningen. Även om pojkar i åldern 10 - 14 år fortfarande är de mest aktiva spelarna, hör digitalt spelande inte längre bara till barn- eller ungdomskulturen. Över hälften av befolkningen som fyllt tio år spelade åtminstone en gång per år digitala spel. Andelen har fyrdubblats fr.o.m. början av 90-talet. Under samma tid har medianåldern stigit från 19 år till 35 år bland dem som spelar minst en gång i månaden. Spelandet har ökat mest bland över 44-åringar. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens fritidsundersökning år 2017.

Nästa offentliggörande:
25.4.2019

Beskrivning: Fritidsundersökningen är en enkätundersökning som utreder befolkningens fritidsintressen och samhällsengagemang, utvecklingen av dessa och deltagandet av olika befolkningsgrupper. Undersökningen ger dessutom information om bl.a. förhållandet mellan arbete och fritid, sociala relationer och betydelsen av olika livsmiljöer. Fritidsundersökningen har gjorts åren 1977, 1981, 1991 och 2002.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: amatörteatrar, bildkonst, böcker, dagstidningar, dans, datateknik, datorer, deltagande, filmer, fritid, frivilligt arbete, handarbeten, hemarbete, hobbyer, internet, onserter, konst, konstintressen, kultur, kulturdeltagande, kulturevenemang, kulturföreningar, kulturintressen, kulturturism, körer, levnadssätt, ljudinspelningar, läsning, masskommunikation, motion, museer, musik, opera, radio, sociala relationer, socioekonomisk ställning, studier, teater, television, tidsanvändning, video.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Namnet på statistiken har ändrats
4.1.2018
Namnet på statistiken Fritidsundersökning har ändrats till Fritidsdeltagande.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Fritidsdeltagande [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.3.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vpa/index_sv.html