Suomen virallinen tilasto

Kotitalouksien varallisuus

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Puolella kotitalouksista nettovarallisuutta yli 110 000 euroa vuonna 2013
1.4.2015
Kotitalouksien nettovarallisuuden mediaani oli 110 000 euroa vuonna 2013, ilmenee Tilastokeskuksen vuoden 2013 varallisuustutkimuksesta. Mediaanivarallisuus oli reaalisesti 4,7 prosenttia suurempi kuin edellisellä tutkimuskerralla vuonna 2009. Varallisuus on epätasaisesti jakautunut, sillä neljäsosalla kotitalouksista nettovarallisuutta oli yli 252 000 euroa ja neljäsosalla alle 10 000 euroa. Varakkaimpia olivat 65 - 74-vuotiaat.

Seuraava julkistus:
5.6.2018

Kuvaus: Varallisuustutkimus kuvaa kotitalouksien varallisuutta: sen kokonaismäärää, rakennetta ja jakautumista eri väestöryhmien kesken. Erilaisten varallisuusmuotojen lisäksi tutkimuksessa on tietoja myös muista kotitalouksien taloudelliseen asemaan vaikuttavista asioista, kuten tuloista ja veloista.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: arvopaperit, kotitaloudet, perinnöt, sijoitustoiminta, sosioekonominen asema, säästäminen, tulot, varallisuus, velat.
Tilastot asiasanoittain >>>

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kotitalouksien varallisuus [verkkojulkaisu].
ISSN=2242-3214. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.5.2018].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vtutk/index.html

Jaa