Finlands officiella statistik

Hushållens förmögenhet

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Hälften av hushållen hade en nettoförmögenhet på över 110 000 euro år 2013
1.4.2015
Enligt Statistikcentralens förmögenhetsundersökning år 2013 var medianen för hushållens nettoförmögenhet 110 000 euro år 2013. Medianförmögenheten var reellt 4,7 procent större än under föregående undersökningsgång år 2009. Förmögenheten är ojämnt fördelad, eftersom en fjärdedel av hushållen hade en nettoförmögenhet på mer än 252 000 euro och en fjärdedel en nettoförmögenhet på mindre än 10 000 euro. De mest förmögna var 65 - 74-åringarna.

Nästa offentliggörande:
5.6.2018

Beskrivning: Förmögenhetsundersökningen beskriver hushållens förmögenhet: den totala förmögenheten, dess sammansättning och fördelning mellan olika befolkningsgrupper. Utöver olika förmögenhetsformer upptas också uppgifter om annat som påverkar hushållens ekonomiska situation, t.ex. inkomster och skulder.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: arv, förmögenhet, hushåll, inkomster, placeringsverksamhet, skulder, socioekonomisk ställning, sparande, värdepapper.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Hushållens förmögenhet [e-publikation].
ISSN=2242-3222. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.5.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtutk/index_sv.html

Dela