Finlands officiella statistik

Hushållens förmögenhet

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Skuldsättning ökade förmögenhetsskillnaderna något
21.12.2011
År 2009 hade hushållen en genomsnittlig bruttoförmögenhet på 192 000 euro och en nettoförmögenhet på 157 000 euro per hushåll. Bruttoförmögenheten var till sitt realvärde en femtedel (21 %) större än under det föregående undersökningsåret 2004, medan nettoförmögenheten ökade med 14 procent under samma period. Skuldsättningsutvecklingen har ökat skillnaden mellan brutto- och nettoförmögenheten under de senaste åren. Uppgifterna framgår av resultaten från Statistikscentralens undersökning om hushållens förmögenhet år 2009.

Nästa offentliggörande:
1.4.2015

Beskrivning: Förmögenhetsundersökningen beskriver hushållens förmögenhet: den totala förmögenheten, dess sammansättning och fördelning mellan olika befolkningsgrupper. Utöver olika förmögenhetsformer upptas också uppgifter om annat som påverkar hushållens ekonomiska situation, t.ex. inkomster och skulder.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: arv, förmögenhet, hushåll, inkomster, placeringsverksamhet, skulder, socioekonomisk ställning, sparande, värdepapper.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Hushållens förmögenhet [e-publikation].
ISSN=2242-3222. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.3.2015].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtutk/index_sv.html

Dela