Beskrivning

Statistiken bygger på de verksamhetsberättelser som de privata hälso- och sjukvårdsproducenterna lämnat in till länsstyrelsen. Statistiken innehåller uppgifter om den producerade öppenvården och personalen.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Privat hälso- och sjukvård [e-publikation].
Helsinki: Institutet för hälsa och välfärd (THL) [hänvisat: 13.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ykstp/meta_sv.html