Suomen virallinen tilasto

Ympäristöliiketoiminta

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Ympäristöliiketoiminnassa rakentaminen kasvoi eniten
14.12.2017
Suomen ympäristöliiketoiminnan liikevaihto oli 36 miljardia euroa vuonna 2016. Ympäristöliiketoiminnan arvonlisäys oli 12 miljardia euroa, joka oli noin kuusi prosenttia koko kansantalouden arvonlisäyksestä. Ympäristöliiketoiminta työllisti 130 000 henkeä ja sen vienti oli seitsemän miljardia euroa vuonna 2016. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen ympäristöliiketoimintatilastosta.

Seuraava julkistus:
13.12.2018

Kuvaus: Ympäristöliiketoimintatilasto kuvaa Suomessa harjoitettua ympäristöön liittyvää liiketoimintaa. Ympäristöliiketoiminnalla tarkoitetaan tuotantoa joka estää ympäristön pilaantumista tai säästää luonnonvaroja. Tuotanto voi olla tuotteiden, palveluiden tai teknologian tuottamista. Ympäristöliiketoimintatilasto on osa kansainvälistä ympäristötilinpidon tilastointikehikkoa (System of Environmental Economic Accounting, SEEA), joka tarkastelee ympäristön ja talouden vuorovaikutusta. EU:n asetus ympäristötilinpidosta (N:o 691/2011, 538/2014) ja sen täytäntöönpanoasetus (N:o 2174/2015) velvoittavat EU:n jäsenmaita tilastoimaan ympäristöliiketoimintaa vuodesta 2014 alkaen.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: energiantuotanto, ilmansuojelu, jätehuolto, jätevesi, liikevaihto, meluntorjunta, päästöt, uusiutumattomat luonnonvarat, uusiutuvat luonnonvarat, ympäristöliiketoiminta, ympäristönsuojelu, ympäristötalous.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Tilaston lähdeaineisto ja laskentamenetelmä on muuttunut.
16.12.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ympäristöliiketoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4047. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.11.2018].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ylt/index.html