Finlands officiella statistik

Miljöaffärsverksamhet

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Byggverksamheten ökade mest inom miljöaffärsverksamhet
14.12.2017
Omsättningen av miljöaffärsverksamheten i Finland uppgick till 36 miljarder euro år 2016. Förädlingsvärdet för miljöaffärsverksamhet var 12 miljarder euro, vilket var ungefär sex procent av förädlingsvärdet inom hela samhällsekonomin. Miljöaffärsverksamheten sysselsatte 130 000 personer och exporten var sju miljarder euro år 2016. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över miljöaffärsverksamhet.

Nästa offentliggörande:
13.12.2018

Beskrivning: Statistiken över miljöaffärsverksamhet beskriver den affärsverksamhet med anknytning till miljön som bedrivs i Finland. Med miljöaffärsverksamhet avses sådan produktion som förebygger förorening av miljön eller sparar naturresurser. Hit kan höra produktion av varor, tjänster eller teknologi. Statistiken över miljöaffärsverksamhet ingår i den internationella ramen för statistikföring av miljöräkenskaper (System of Environmental Economic Accounting, SEEA), som granskar växelverkan mellan miljö och ekonomi. EU:s förordning om miljöräkenskaper (nr 691/2011, 538/2014) och dess genomförandeförordning (nr 2174/2015) förpliktar EU:s medlemsländer att föra statistik över miljöaffärsverksamhet fr.o.m. år 2014.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: avfallshantering, avfallsvatten, bullerbekämpning, energiproduktion, företag, förnybara naturresurser, icke förnybara naturresurser, luftvård, miljöaffärsverksamhet, miljöskydd, miljövård, omsättning, utsläpp.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Statistikens källmaterial och beräkningsmetod har förändrats.
16.12.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Miljöaffärsverksamhet [e-publikation].
ISSN=1799-4055. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.10.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ylt/index_sv.html