Publicerad: 21.6.2007

Vid universiteten avlades 19 400 examina år 2006

Enligt Statistikcentralen avlades totalt 19 400 examina vid universiteten år 2006. Detta är en ökning på 200 från året innan. Av alla examina var 3 800 lägre högskoleexamina och 13 100 högre högskoleexamina. Totalt avlades 1 400 doktorsexamina. Av alla universitetsexamina avlades 62 procent av kvinnor.

Sett efter studieområde avlades flest examina inom det humanistiska och teknisk-vetenskapliga området. Inom det humanistiska området avlade kvinnorna 80 procent av alla examina medan männen avlade 77 procent av alla examina inom det teknisk-vetenskapliga området.

Antalet examina som avlades av utlänningar var 640 av vilka 26 procent var doktorsexamina. De flesta utlänningarna avlade examina inom det teknisk-vetenskapliga och naturvetenskapliga området. Andelen kvinnor av de utländska studerande som avlagt examina var 36 procent.

Universitetsexamina efter landskap 2006

Landskap Totalt Män Kvinnor
Nyland 6 775 2 958 3 817
Egentliga Finland 2 349 739 1 610
Satakunta 259 96 163
Egentliga Tavastland 120 24 96
Birkaland 2 352 1 002 1 350
Päijänne-Tavastland 11 3 8
Kymmenedalen 39 10 29
Södra Karelen 539 335 204
Södra Savolax 297 60 237
Norra Savolax 816 242 574
Norra Karelen 978 329 649
Mellersta Finland 1 931 599 1 332
Österbotten 729 229 500
Norra Österbotten 1 555 675 880
Kajanaland 133 17 116
Lappland 527 129 398
Totalt 19 410 7 447 11 963

Källa: Utbildningsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Vesa Hämäläinen (09) 1734 2594 koulutus.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 21.6.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Universitetsutbildning [e-publikation].
ISSN=2324-013X. Universitetsexamina 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.1.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yop/2006/02/yop_2006_02_2007-06-21_tie_002_sv.html