Finlands officiella statistik

Struktur- och bokslutsstatistik över företag

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Företagens omsättning ökade med 6,1 procent år 2017
20.9.2018
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var företagens (TOL B-S, exkl. K) sammanräknade omsättning 408,6 miljarder euro år 2017. Omsättningen ökade med totalt 23,5 miljarder, dvs. 6,1 procent, jämfört med året innan. Av ökningen av omsättningen härrörde 11,5 miljarder från industriföretagen (TOL B-E), 6,9 miljarder från tjänsteföretagen, 3,3 miljarder från byggverksamhet och 1,9 miljarder euro från handeln.

Nästa offentliggörande:
18.12.2018

Beskrivning: Struktur- och bokslutsstatistiken över företag beskriver företag i Finland. Statistiken omfattar näringsgrensvisa uppgifter om antalet företag, anställda, bokslut samt en specifikation av omsättning och kostnader. Med hjälp av företagens bokslutsuppgifter beskrivs hur resultatet för de olika näringsgrenarna bildas, näringsgrenarnas lönsamhet och balansräkningens struktur. Variablerna består av resultat- och balansräkningsuppgifter och nyckeltal som beräknats på basis av dem. Statistiken innehåller också uppgifter om företagens tillväxt och fortlevnad efter det första året.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: företag, näringsgrenar, personal, bokslut, omsättning, resultaträkning, balansräkningar, lönsamhet, förädlingsvärde, investeringar.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Struktur- och bokslutsstatistiken över företag är med i förnyelsen av företagsstatistiken
18.12.2014
Statistikcentralen har förnyat produktionen av företagsstatistik.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Struktur- och bokslutsstatistik över företag [e-publikation].
ISSN=2342-6225. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.12.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yrti/index_sv.html