Finlands officiella statistik

Struktur- och bokslutsstatistik över företag

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Industrins rörelsevinst ökade år 2016
18.12.2017
Företagen inom industri, byggverksamhet, handel och service hade en sammanlagd omsättning på 385,1 miljarder euro år 2016. Omsättningen ökade med 6,6 miljarder euro från året innan. Företagens rörelsevinst var totalt 21,4 miljarder euro, dvs. 5,5 miljarder euro mer än år 2015. Av ökningen av rörelsevinsten var industrins andel 2,9 miljarder euro, medan företagen inom servicenäringar hade en andel på 1,7 miljarder euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens struktur- och bokslutsstatistik över företag 2016.

Nästa offentliggörande:
20.9.2018

Beskrivning: Struktur- och bokslutsstatistiken över företag beskriver företag i Finland. Statistiken omfattar näringsgrensvisa uppgifter om antalet företag, anställda, bokslut samt en specifikation av omsättning och kostnader. Med hjälp av företagens bokslutsuppgifter beskrivs hur resultatet för de olika näringsgrenarna bildas, näringsgrenarnas lönsamhet och balansräkningens struktur. Variablerna består av resultat- och balansräkningsuppgifter och nyckeltal som beräknats på basis av dem. Statistiken innehåller också uppgifter om företagens tillväxt och fortlevnad efter det första året.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: företag, näringsgrenar, personal, bokslut, omsättning, resultaträkning, balansräkningar, lönsamhet, förädlingsvärde, investeringar.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Struktur- och bokslutsstatistiken över företag är med i förnyelsen av företagsstatistiken
18.12.2014
Statistikcentralen har förnyat produktionen av företagsstatistik.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Struktur- och bokslutsstatistik över företag [e-publikation].
ISSN=2342-6225. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.7.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yrti/index_sv.html

Dela