Finlands officiella statistik

Statistik över företagsstöd

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Företagsstöden minskare är 2016
30.11.2017
Enligt Statistikcentralen minskade företagsstöden år 2016 med totalt sex procent jämfört med året innan. Betalda direkta stöd till företagen minskade med 13 procent och lånen med 17 procent. Garantierna till företag ökade däremot med sex procent. Antalet företag som fick stöd sjönk med 4 120 företag till 26 333 företag.

Nästa offentliggörande:
29.11.2018

Beskrivning: Statistiken över företagsstöd innehåller uppgifter om företagsstöd efter typ av stöd. Dessa är direkta stöd, lån och borgen. Statistiken baserar sig på uppgifter från vissa offentligt ägda institutioner som beviljar och betalar stöd. Uppgifterna har indelats efter näringsgren och storleksklass för de företag som fått stöd samt efter typ av stöd och utbetalare av stöd.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: företag, företagsstöd, lån, statsgaranti, statsstöd.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över företagsstöd [e-publikation].
ISSN=2489-3307. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.2.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yrtt/index_sv.html

Dela