Finlands officiella statistik

Företagssaneringar

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Antalet företagssaneringar på fjolårets nivå under januari - mars 2019
17.4.2019
Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes 101 företagssaneringar under januari - mars 2019, dvs. 3 företagssaneringar (2,8 procent) färre än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i de företag som var föremål för företagssanering uppgick till totalt 583, vilket är 586 personer (50,1 procent) färre än året innan.

Nästa offentliggörande:
1.7.2019

Beskrivning: Statistikcentralen publicerar statistik över anhängiggjorda och slutbehandlade företagssaneringsärenden.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: företag, företagssanering, konkurs, skuldsanering.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Uppgifter om slutbehandlade företagssaneringsärenden publiceras som egna offentliggöranden
19.11.2010
Uppgifterna om slutbehandlade företagssaneringsärenden publiceras nu som egna offentliggöranden.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Företagssaneringar [e-publikation].
ISSN=1798-579X. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.6.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ysan/index_sv.html