Finlands officiella statistik

Månadslöner inom den privata sektorn

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Medianlönerna för månadsavlönade inom den privata sektorn 3 220 euro
28.6.2018
Enligt Statistikcentralen var medianlönen för ordinarie arbetstid hos heltidsanställda månadsavlönade löntagare inom den privata sektorn 3 220 euro och medellönen 3 631 euro i månaden år 2017. Männens medianlöner var 3 650 euro och kvinnornas 2 851 euro. De som hörde till tiondelen med de högsta inkomsterna tjänade minst 5 563 euro i månaden och den tio procent som hade de lägsta inkomsterna tjänade 2 149 euro eller mindre. Den förväntade årliga ökningen av indexet för ordinarie förtjänst var för månadsavlönade inom den privata sektorn 0,7 procent år 2017.

Nästa offentliggörande:
26.6.2019

Beskrivning: Statistiken över månadslöner inom den privata sektorn beskriver antalet månadsavlönade löntagare i företag och icke-vinstsyftande sammanslutningar och deras lönenivå efter yrke, yrkesgruppens utbildning, kön och ålder.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: företag, inkomstnivå, löner, löntagare, privata sektorn, yrken.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Yrkesklassificeringen AML 2010 införs i denna statistik i september 2011
16.5.2011
Den nya yrkesklassificeringen tas i bruk gällande årsstatistiken för 2010 i september 2011.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Månadslöner inom den privata sektorn [e-publikation].
ISSN=1798-3908. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.5.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yskp/index_sv.html