Finlands officiella statistik

Månadslöner inom den privata sektorn

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Medianlönerna för månadsavlönade inom den privata sektorn 3 193 euro
29.6.2017
Enligt Statistikcentralen var medianlönen för ordinarie arbetstid hos heltidsanställda månadsavlönade inom den privata sektorn 3 193 euro per månad år 2016. Männens medianlön var 3 620 euro och kvinnornas 2 821 euro. Medellönen var 3 596 euro. Den årliga stegringen av indexet för ordinarie förtjänst var 1,0 procent hos månadsavlönade inom den privata sektorn under oktober - december 2016.

Nästa offentliggörande:
28.6.2018

Beskrivning: Statistiken över månadslöner inom den privata sektorn beskriver antalet månadsavlönade löntagare i företag och icke-vinstsyftande sammanslutningar och deras lönenivå efter yrke, yrkesgruppens utbildning, kön och ålder.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: företag, inkomstnivå, löner, löntagare, privata sektorn, yrken.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Yrkesklassificeringen AML 2010 införs i denna statistik i september 2011
16.5.2011
Den nya yrkesklassificeringen tas i bruk gällande årsstatistiken för 2010 i september 2011.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Månadslöner inom den privata sektorn [e-publikation].
ISSN=1798-3908. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.5.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yskp/index_sv.html

Dela