Suomen virallinen tilasto

Yksityisen sektorin tuntipalkat

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Yksityisen sektorin tuntipalkkaisten tuntiansiot pysyivät ennallaan vuonna 2017, mutta kuukausiansiot nousivat edellisvuodesta
16.8.2018
Tilastokeskuksen tietojen mukaan yksityisen sektorin tuntipalkkaisten palkansaajien säännöllisen työajan tuntiansio oli vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä keskimäärin 15,99 euroa tunnilta. Keskiarvo nousi vain yhdellä sentillä eli 0,1 prosenttia edellisestä vuodesta, koska palkkojen sopimuskorotuksia oli hyvin vähän viime vuonna ja työaikaa pidennettiin kilpailukykysopimuksen myötä. Kuukautta kohden lasketut säännölliset ansiot nousivat kuitenkin 1,2 prosenttia ja kokonaisansiot 1,8 prosenttia vuonna 2017.

Seuraava julkistus:
15.8.2019

Kuvaus: Yksityisen sektorin tuntipalkat kuvaa tuntipalkkaisten palkansaajien määriä ja palkkatasoja sukupuolen, iän, ammattiryhmän ja koulutuksen mukaan. Ansiokäsitteistä keskeisimpiä ovat tehdyn työajan ansio säännölliseltä työajalta sekä tehdyn työajan ansio kokonaistyöajalta.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: ammatit, ansiotaso, metsätyöntekijät, palkansaajat, palkat, yksityinen sektori, yritykset.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Vuoden 2009 tilastotietoja korjattu
27.9.2011
Yksityisen sektorin tuntipalkat -tilaston vuoden 2009 tietoja on korjattu säännöllisen ansion ja kokonaisansion osalta.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yksityisen sektorin tuntipalkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3916. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.7.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ystp/index.html