Finlands officiella statistik

Timlöner inom den privata sektorn

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Löneskillnaden i medeltimlönen mellan kvinnor och män är tre euro
16.8.2017
Enligt Statistikcentralens statistik över timavlönade inom den privata sektorn var timlönen för den ordinarie arbetstiden hos löntagare i genomsnitt 15,98 euro per timme under sista kvartalet 2016. Löneskillnaden i den genomsnittliga timlönen mellan kvinnor och män var exakt tre euro år 2016. Löneskillnaden minskade jämfört med året innan, då den var 3 euro och 19 cent. Enligt Statistikcentralens index för ordinarie förtjänst steg timlönerna inom den privata sektorn med 1,1 procent under fjärde kvartalet 2016 från motsvarande kvartal året innan.

Nästa offentliggörande:
16.8.2018

Beskrivning: Statistiken över timlöner inom den privata sektorn beskriver antalet timavlönade löntagare och lönenivåer efter kön, ålder, yrkesgrupp och utbildning. Till de viktigaste lönebegreppen hör lön för arbetad tid, som erhålls för ordinarie arbetstid, och lön för arbetad tid, som erhålls för hela arbetstiden.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: företag, inkomstnivå, löner, löntagare, privata sektorn, skogsarbetare, yrken.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Statistikuppgifter för år 2009 korrigerade
27.9.2011
I statistiken över timlöner inom den privata sektorn har uppgifter för år 2009 korrigerats för ordinarie löners och totallöners del.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Timlöner inom den privata sektorn [e-publikation].
ISSN=1798-3924. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.6.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ystp/index_sv.html

Dela