Finlands officiella statistik

Timlöner inom den privata sektorn

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Medeltimlönen för timavlönade inom den privata sektorn 16,3 euro år 2018
15.8.2019
Enligt Statistikcentralen var timlönen för den ordinarie arbetstiden hos timavlönade löntagare inom den privata sektorn i medeltal 16,3 euro per timme under sista kvartalet 2018. Medellönen för män var 16,8 euro per månad och för kvinnor 13,8 euro. Den totala lönen för timavlönade inom den privata sektorn, som bl.a. innehåller övertidstillägg, var år 2018 i genomsnitt 17,2 euro per timme, 17,8 euro för män och 14,4 euro för kvinnor.

Nästa offentliggörande:
14.8.2020

Beskrivning: Statistiken över timlöner inom den privata sektorn beskriver antalet timavlönade löntagare och lönenivåer efter kön, ålder, yrkesgrupp och utbildning. Till de viktigaste lönebegreppen hör lön för arbetad tid, som erhålls för ordinarie arbetstid, och lön för arbetad tid, som erhålls för hela arbetstiden.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: företag, inkomstnivå, löner, löntagare, privata sektorn, skogsarbetare, yrken.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Statistikuppgifter för år 2009 korrigerade
27.9.2011
I statistiken över timlöner inom den privata sektorn har uppgifter för år 2009 korrigerats för ordinarie löners och totallöners del.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Timlöner inom den privata sektorn [e-publikation].
ISSN=1798-3924. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ystp/index_sv.html