Finlands officiella statistik

Timlöner inom den privata sektorn

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Stora variationer i timlönerna i den privata sektorn också inom yrkesgrupperna
17.9.2015
Enligt Statistikcentralens statistik över timavlönade inom den privata sektorn var timlönen för den ordinarie arbetstiden hos löntagare i genomsnitt 15,70 euro per timme under sista kvartalet 2014. Av arbetstimmarna utfördes tio procent med en timlön som var under 11,00 (decil 1), hälften med en lön som var under 15,40 (medianen) och tio procent med en lön som var över 20,10 euro (decil 9). Den totala timlönen var i genomsnitt 16,40 euro. Enligt Statistikcentralens index för ordinarie förtjänst steg timlönerna inom den privata sektorn med 0,8 procent från motsvarande kvartal år 2013.

Nästa offentliggörande:
16.8.2016

Beskrivning: Statistiken över timlöner inom den privata sektorn beskriver antalet timavlönade löntagare och lönenivåer efter kön, ålder, yrkesgrupp och utbildning. Till de viktigaste lönebegreppen hör lön för arbetad tid, som erhålls för ordinarie arbetstid, och lön för arbetad tid, som erhålls för hela arbetstiden.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: företag, inkomstnivå, löner, löntagare, privata sektorn, skogsarbetare, yrken.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Statistikuppgifter för år 2009 korrigerade
27.9.2011
I statistiken över timlöner inom den privata sektorn har uppgifter för år 2009 korrigerats för ordinarie löners och totallöners del.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Timlöner inom den privata sektorn [e-publikation].
ISSN=1798-3924. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.7.2016].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ystp/index_sv.html

Dela