Finlands officiella statistik

Timlöner inom den privata sektorn

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Löneskillnaden mellan kvinnor och män ökar med åldern
16.8.2016
Enligt Statistikcentralens statistik över timavlönade inom den privata sektorn var timlönen för den ordinarie arbetstiden hos löntagare i genomsnitt 15,80 euro per timme under sista kvartalet 2015. Medellönen för kvinnor och män var 13,20 resp. 16,40 euro per timme. Löneskillnaden är större bland äldre löntagare. Skillnaden ökar stadigt från två euro bland tjugoåringar till fyra euro bland sextioåringar. Enligt Statistikcentralens index för ordinarie förtjänst steg timlönerna inom den privata sektorn med 0,9 procent under fjärde kvartalet 2015 från motsvarande kvartal året innan.

Nästa offentliggörande:
16.8.2017

Beskrivning: Statistiken över timlöner inom den privata sektorn beskriver antalet timavlönade löntagare och lönenivåer efter kön, ålder, yrkesgrupp och utbildning. Till de viktigaste lönebegreppen hör lön för arbetad tid, som erhålls för ordinarie arbetstid, och lön för arbetad tid, som erhålls för hela arbetstiden.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: företag, inkomstnivå, löner, löntagare, privata sektorn, skogsarbetare, yrken.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Statistikuppgifter för år 2009 korrigerade
27.9.2011
I statistiken över timlöner inom den privata sektorn har uppgifter för år 2009 korrigerats för ordinarie löners och totallöners del.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Timlöner inom den privata sektorn [e-publikation].
ISSN=1798-3924. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.6.2017].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ystp/index_sv.html

Dela