Tilastokeskuksen etusivulle
HakuPalauteHakemisto
 

Naiset ja miehet johtotehtävissä ja yrittäjinä

Käytetyt luokitukset, johtajien ja yrittäjien tilastointi

Julkinen sektori

T1 Julkisen sektorin johtajat ikäryhmittäin vuonna 1995 ja 2000

T2 Julkisen sektorin johtajat vuonna 1995 ja 2000

T3 Julkisen sektorin johtajat hallinnon tasoilla vuonna 1995 ja 2000

T4 Julkisen sektorin johtajat hallinnon tehtäväalan ja ammatin mukaan vuonna 1995 ja 2000

T5 Julkisen sektorin johtajat koulutusasteittain vuonna 1995 ja 2000

T6 Julkisen sektorin johtajat toimialoittain vuonna 1995 ja 2000

T7 Johtajien osuudet palkansaajista vuonna 1995 ja 2000

T7B Yrittäjät ja palkansaajat vuonna 2000

T8 Johtajien työmarkkinat Suomessa vuonna 1995 ja 2000

T9 Johtajat työnantajasektorin mukaan vuonna 1995 ja 2000

T10 Valtion ja kuntien henkilöstön määrä vuonna 1995 ja 2000

T11 Julkisen sektorin, yksityisen sektorin ja järjestöjen johtajat sekä palkansaajat iän mukaan vuonna 2000

T12 Julkisen sektorin, yksityisen sektorin ja järjestöjen johtajat koulutustason mukaan vuonna 2000

Yksityinen sektori

T1 Yksityisen sektorin johtajat henkilöstön määrän mukaan vuonna 2000

T2 Yksityisen sektorin johtajat yrityksen naisvaltaisuuden mukaan vuonna 2000

T3 Yksityisen sektorin johtajat toimialoittain vuonna 1995 ja 2000

T4 Yksityisen sektorin johtajat ikäryhmittäin vuonna 1995 ja 2000

T5 Yksityisen sektorin johtajat koulutusasteen mukaan vuonna 1995 ja 2000

T6 Yksityisen sektorin johtajat ammattiryhmittäin vuonna 1995 ja 2000

T7 Yksityisen sektorin johtajien valtionveronalaiset mediaanitulot ikäryhmittäin vuonna 2000

T8 Yksityisen sektorin johtajien valtionveronalaiset mediaanitulot ammattiryhmittäin vuonna 2000

T9 Yksityisen sektorin johtajien valtionveronalaiset mediaanitulot koulutusasteittain vuonna 2000

T10 Yksityisen sektorin johtajien valtionveronalainen mediaanitulo ja tuloluokat ammattiryhmittäin vuonna 2000

Järjestöt

T1 Järjestöt työnantajina henkilökunnan koon mukaan vuonna 1995 ja 2001

T2 Järjestöt työnantajina toimialoittain vuonna 1995 ja 2001

T3 Järjestöjohtajat ja heidän osuutensa yksityisen sektorin johtajista vuonna 1995 ja 2000

T4 Järjestöjohtajat palveluelinkeinojen toimialoilla vuonna 1995 ja 2000

T5 Järjestöjohtajat ikäryhmittäin vuonna 1995 ja 2000

T6Yksityisen sektorin johtajat ikäryhmittäin vuonna 1995 ja 2000

T7 Palkansaajat ikäryhmittäin vuonna 1995 ja 2000

T8 Järjestöjohtajat koulutusasteittain vuonna 1995 ja 2000

T9 Järjestöjohtajien tulot tuloluokittain vuonna 2000

T10 Järjestöjohtajat ammattiryhmittäin vuonna 1995 ja 2000

Johtajien perheet

T1 Julkisen sektorin ja yksityisen sektorin johtajat ja muut työlliset iän ja koulutusasteen mukaan vuonna 2000

T2 Työlliset 35 - 39 -vuotiaat ja 50 - 54 -vuotiaat työuran ja koulutusasteen mukaan vuonna 2000

T3 Perheasema ikäryhmän, koulutusasteen ja uran mukaan vuonna 2000

T4 35 - 39 -vuotiaiden ja 50 - 54 -vuotiaiden avio- tai avopuolisot pääasiallisen toiminnan mukaan sekä työlliset puolisot sosioekonomisen aseman mukaan vuonna 2000, julkisen sektorin johtajat ja muut työlliset

T5 50 - 54 -vuotiaiden johtajien ja muiden työllisten lasten määrä koulutusasteen ja uran mukaan vuonna 2000

T6 Vähintään 10 vuotta naimisissa olleiden 40 - 40 -vuotiaiden naisten lapsiluku koulutusasteen ja puolison koulutusasteen mukaan vuonna 2000

T7 40 - 49 -vuotiaat koulutusasteen ja perheaseman mukaan vuonna 2000

T8 Työllisten vähintään 10 vuotta naimisissa olleiden 40 - 49 -vuotiaiden miesten lapsimäärä valtionveronalaisten tulojen ja vaimon pääasiallisen toiminnan mukaan vuonna 2000

Yrittäjät

T1Yrittäjät ikäryhmittäin vuonna 1990, 1995 ja 2000

T2 Yrittäjät toimialoittain vuonna 1990, 1995 ja 2000

T3 Yrittäjät alkutuotannossa sekä jalostus- ja palvelualoilla vuonna 1990, 1995 ja 2000

T4 Alkutuotannon yrittäjät vuonna 1990, 1995 ja 2000

T5 Jalostus- ja palvelualojen yrittäjät vuonna 1990, 1995 ja 2000

T6 Yrittäjien koulutusaste toimialoittain vuonna1995

T7 Yrittäjien koulutusaste toimialoittain vuonna 2000

T8 Virta ammattiasemasta vuonna 1995 ammattiasemaan vuonna 2000

T9 Virta pääasiallisesta toiminnasta vuonna 1995 ammattiasemaan vuonna 2000


Päivitetty 26.2.2004

Yhteystiedot:
Puhelin (09) 1734 1
sähköposti: tasa-arvo.tilasto@tilastokeskus.fi 
Tulostettava versio