Webbtjänster för publikationer

Statistisk årsbok

Energistatistik

Joukkoviestintätilasto

Kulttuuritilasto

Ympäristötilasto

Kymmenvuotiskatsaus

Yritystoiminnan tulos ja taseet

Senast uppdaterad 24.4.2019