Webbtjänster för publikationer

Statistisk årsbok

Energistatistik

Joukkoviestintätilasto

Kulttuuritilasto

Ympäristötilasto

Kymmenvuotiskatsaus

Yritystoiminnan tulos ja taseet

Senast uppdaterad 27.4.2020