FN-indikatorer för hållbar utveckling (Agenda2030)

År 2015 kom FN:s medlemsländer överens om handlingsprogrammet för hållbar utveckling och om målsättningarna som styr främjandet av hållbar utveckling åren 2016–2030. Agenda2030 omfattar 17 globala mål och 169 delmål (Sustainable Development Goals, SDGs).

Verkställandet av målen i Agenda2030 följs upp med ett flertal SDG-indikatorer (Sustainable Development Indicators). Varje land har förbundit sig att framställa nationella uppgifter utgående från dessa globala FN-indikatorer.

I Finland svarar Statistikcentralen för den nationella insamlingen, uppdateringen och publiceringen av indikatoruppgifterna. Statistikcentralen rapporterar också uppföljningsindikatorerna för Finland.

Databasen för FN-indikatorerna för hållbar utveckling

Statistikcentralen har sammanställt FN-indikatoruppgifterna i en databas. För närvarande finns det inte data från nationella eller internationella källor för alla globala indikatorer. Statistikcentralen fortsätter att komplettera uppgifterna genom att undersöka nya datakällor och genom att försöka finna eventuella ersättande indikatorer. För att komplettera datakällorna görs också internationellt utvecklingsarbete.

FN-indikatorer för hållbar utveckling som figurer och tabeller

Mera information på sidan FN-indikatorer för hållbar utveckling som figurer och tabeller.

Samarbetspartner

Mera information

Statistikcentralens informationstjänst, info@stat.fi