Paavo – Öppen data efter postnummerområde

Paavo - Öppen data efter postnummerområde innehåller mångsidigt statistikmaterial och kartmaterial. Du kan använda materialet t.ex. vid beslutsfattande och planering eller bekanta dig med ditt eget bostadsområde.

Materialen kan hämtas från Statistikcentralens gränssnitt för geografisk information samt via Paikkatietoikkuna (geodatafönster). Användningen kräver ingen registrering. Statistikmaterialet är också tillgängligt via PxWeb-tjänsten.

Nyckelvariabler, med hjälp av vilka det är lätt att beskriva och jämföra områdena, har valts ut till materialet. Paavo innehåller uppgifter om boendestruktur, utbildningsnivå, invånarnas och hushållens inkomster, hushållens storlek och levnadsskede, byggnader och bostäder, arbetsplatser samt invånarnas huvudsakliga verksamhet.

Paavo-material:

Andra nyttiga länkar:

Statistikuppgifterna och kartmaterialet Paavo uppdateras årligen i januari.

Om du inte hittade informationen du sökte är det också möjligt att beställa skräddarsydda uppgifter efter postnummerområde för ditt behov. Vänligen kontakta oss per e-post: erityispalvelut@stat.fi

Bekanta dig också med Rutdatabasen (avgiftsbelagd produkt), där motsvarande datainnehåll finns tillgängligt per kartruta.

Exempel ur databasen Paavo

Klicka på bilden och sök uppgifter om ditt postnummerområde.

 Åldersstruktur efter postnummerområde 2013

 Arbetsplatser efter näringsgren ochpostnummerområde 2012

 Befolkningen efter huvudsaklig verksamhet och postnummerområde 2012