Väestöruutuaineisto 1 km x 1 km

Väestömäärä 1 km x 1 km -ruuduittain. Väestön lukumäärä viitevuoden viimeisenä päivänä (31.12.) ikäryhmittäin. Aineisto sisältää vain asutut ruudut. Aineiston tilastomuuttujia ovat: väestömäärä yhteensä (vaesto), miesten (miehet) ja naisten (naiset) lukumäärä, alle 15-vuotiaat (ika_0_14), 15–64-vuotiaat (ika_15_64) ja 65 vuotta täyttäneet (ika_65_). Alle 10 asukkaan ruuduista ilmoitetaan vain väestömäärä. Ruudun tunniste ilmoitetaan koordinaateista johdetulla kansallisella identifiointitunnuksella (id_nro (num)) sekä INSPIRE:n standardilla identifiointitunnuksella (grd_id (char)). Aineisto sisältää myös ruudun vasemman alanurkan koordinaatit (xkoord, ykoord (num)). Aineisto kuvaa väestömäärää ruuduittain hallinnollisista aluejaoista (esim. kuntarajoista) riippumatta. Aineisto soveltuu väestöjakauman tarkasteluun ja erilaisten alueellisten analyysien tekemiseen.

 

Karttanäkymä
Paikkatietoikkunasta irrotettu karttanäkymä, jossa on Väestöruutuaineisto (1 km x 1 km), joka sisältää alueittaiset väestö-, ikä- ja sukupuolijakaumatiedot:

 

Kartan käyttöohje
Karttatasot saat näkyviin klikkaamalla yläpalkin tasovalikko-painiketta.
Siirrä kartta haluamaasi kohtaan raahaamalla karttaa.
Lähennä ja loitonna halutulle mittakaavatasolle joko askel kerrallaan painamalla (+) ja (-) -painikkeita tai hiiren keskinappia pyörittämällä.
Kohteiden lisätietoja saat klikkaamalla kohdetta kartalla.
Päivitä kartta aiempaan näkymään klikkaamalla hiiren oikeaa painiketta ja päivitä-toimintoa.

Paikkatieto-ohjelmistojen käyttöön tarkoitetut osoitteet

 

WMS-palvelut

Linkki kaikkiin väestöruutuaineistoihin (v. 2005, 2010–2017):

http://geo.stat.fi/geoserver/vaestoruutu/wms

WFS-palvelut

Linkki kaikkiin väestöruutuaineistoihin (v. 2005, 2010–2017):

http://geo.stat.fi/geoserver/vaestoruutu/wfs