Väestöruutuaineisto 5 km x 5 km

Väestömäärä 5 km x 5 km -ruuduittain. Väestön lukumäärä viitevuoden viimeisenä päivänä (31.12.) ikäryhmittäin. Aineisto sisältää vain asutut ruudut.

Aineiston tilastomuuttujia ovat: väestömäärä yhteensä (vaesto), miesten (miehet) ja naisten (naiset) lukumäärä, alle 15-vuotiaat (ika_0_14), 15–64-vuotiaat (ika_15_64) ja 65 vuotta täyttäneet (ika_65_). Alle 10 asukkaan ruuduista ilmoitetaan vain väestömäärä.

Ruudun tunniste ilmoitetaan koordinaateista johdetulla kansallisella identifiointitunnuksella (id_nro (num)) sekä INSPIRE:n standardilla identifiointitunnuksella (grd_id (char)). Aineisto sisältää myös ruudun vasemman alanurkan koordinaatit (xkoord, ykoord (num)). Aineisto kuvaa väestömäärää ruuduittain hallinnollisista aluejaoista (esim. kuntarajoista) riippumatta. Aineisto soveltuu väestöjakauman tarkasteluun ja erilaisten alueellisten analyysien tekemiseen.

Paikkatieto-ohjelmistojen käyttöön tarkoitetut osoitteet

 

WMS-palvelut

Linkki kaikkiin väestöruutuaineistoihin (v. 2005, 2010–2016):

http://geo.stat.fi/geoserver/vaestoruutu/wms

WFS-palvelut

Linkki kaikkiin väestöruutuaineistoihin (2005, 2010–2016):

http://geo.stat.fi/geoserver/vaestoruutu/wfs