Statistisk översikt

Webbtjänsten Statistisk översikt är en databastjänst på tre språk (finska, svenska, engelska), som kan användas med en webbläsare.

Tjänsten innehåller omkring 1 200 centrala tidsserier över ekonomin och konjunkturerna i form av månads- och kvartalsuppgifter. Statistiken i webbtjänsten uppdateras omedelbart då uppgifterna blivit offentliga och då de publicerats i Statistikcentralens tidsseriedatabas.

Senast uppdaterad 25.5.2015