Statistisk översikt

Webbtjänsten Statistisk översikt är en databastjänst på tre språk (finska, svenska, engelska). Tjänsten innehåller omkring 1 200 centrala tidsserier över ekonomin och konjunkturerna i form av månads- och kvartalsuppgifter.

Statistiken i webbtjänsten uppdateras omedelbart då uppgifterna blivit offentliga och då de publicerats i Statistikcentralens tidsseriedatabas. Tidtabellen för de kommande publiceringarna ser du i Statistikcentralens statistikkalendariet

 

Senast uppdaterad 7.5.2020