Nyheter 22.4.2020

Statistikcentralen publicerar ett exceptionellt snabbestimat om antalet döda

Under coronavirusepidemin har det i de europeiska länderna uppstått ett behov av att följa utvecklingen av antalet döda nästan i realtid. Europeiska unionens statistikbyrå Eurostat kontaktade medlemsländerna och bad dem i mån av möjlighet delta i framställningen av frivillig veckovis statistik över antalet döda som stöd för uppföljningen av pandemin. Statistikcentralen deltar i detta projekt.

I normala fall publiceras preliminära uppgifter om befolkningsförändringar månadsvis i statistiken Förhandsuppgifter om befolkningen. Fr.o.m. 24.4 publicerar Statistikcentralen uppgifter om antalet döda per vecka med två veckors eftersläpning. Uppgifterna publiceras tillsvidare. Statistiken ger ett snabbestimat över utvecklingen av antalet döda. Två veckors eftersläpning i statistiken beror på att uppgiften om dödsfall sparas med eftersläpning i befolkningsdatasystemet hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

I tabellen som publiceras baserar sig antalet döda under åren 1990–2019 på den slutliga statistiken och gällande år 2020 på preliminära uppgifter. De preliminära uppgifterna för år 2020 revideras varje gång då nästa veckas uppgifter offentliggörs. Uppgifterna om de senaste veckorna är på grund av kort dröjsmål bristfälliga och de kompletteras under varje uppdateringsomgång.

Antalet döda varierar mycket från vecka till vecka. Under vintermånaderna är antalet döda traditionellt större än under övriga årstider. Under åren 1990–2019 har antalet döda under en vecka varierat mellan ungefär 800 och 1 300.

Tabellen presenterar uppgifter fr.o.m. början av år 1990, uppgifter om totalt fler än 1 500 veckor.

Siffrorna i tabellen har inte ställts i relation och på basis av dem kan man inte dra slutsatser om utvecklingen av dödligheten. I och med att befolkningen blir äldre ökar antalet döda även om dödligheten minskar och den förväntade livslängden ökar relativt sett.

Uppgifterna publiceras i

Publiceringstidtabell:

  • Vecka 17, fredagen 24.4.2020 publiceras uppgifter t.o.m. vecka 14/2020.
  • Vecka 19, torsdagen 7.5.2020 publiceras uppgifter t.o.m. vecka 17/2020.
  • Vecka 20, torsdagen 14.5.2020 publiceras uppgifter t.o.m. vecka 18/2020.
  • Vecka 21, onsdagen 20.5.2020 publiceras uppgifter t.o.m. vecka 19/2020.
  • Vecka 22, torsdagen 28.5.2020 publiceras uppgifter t.o.m. vecka 20/2020.

Därefter publiceras uppgifter om två föregående veckorna varje vecka på torsdag.

Publiceringen av snabbestimatet de upphör när det inte längre finns behov.

 

Förfrågningar: vaesto.tilasto@stat.fi

Dela