Tiedote 27.2.2009

Bruttokansantuote laskuun, Suomi taantumassa

Bruttokansantuotteen määrä aleni Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 1,3 prosenttia viime vuoden viimeisellä neljänneksellä verrattuna edelliseen neljännekseen. Kasvu hidastui jo alkuvuonna 2008, ja kolmannella neljänneksellä tuotanto aleni 0,3 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Jos taantuma määritellään vähintään puoli vuotta kestäneeksi tuotannon laskuksi, voi Suomen kansantalouden katsoa olevan taantumassa.

Bruttokansantuotteen volyymin muutokset edellisestä neljänneksestä 1/2004-4/2008, %

Koko viime vuonna bruttokansantuotteen määrä kasvoi 0,9 prosenttia edellisestä vuodesta. Bruttokansantuote eli tuotettujen tavaroiden ja palveluiden yhteenlaskettu arvonlisäys oli 186 miljardia euroa.

Kansantalouden kysyntä väheni viimeisellä vuosineljänneksellä: yksityinen kulutus väheni 1,2 prosenttia ja investoinnit 2,1 prosenttia vuoden takaisesta. Vienti ja tuonti laskivat poikkeuksellisen voimakkaasti, yli 14 prosenttia. Vain julkisten kulutusmenojen volyymi kasvoi viimeisellä neljänneksellä.

Koko vuonna kulutuksen volyymi kasvoi 1,9 prosenttia ja investoinnit yhden prosentin edellisestä vuodesta. Viennin volyymi sen sijaan väheni 1,1 prosenttia ja tuonnin volyymi 1,3 prosenttia.

Tuotanto väheni viimeisellä neljänneksellä melkein kaikilla toimialoilla

Teollisuuden arvonlisäys pienentyi viimeisellä neljänneksellä 5,3 prosenttia vuoden takaisesta, mutta kasvoi koko vuonna vielä 0,3 prosenttia. Rakentamisessa tuotanto väheni viimeisellä neljänneksellä 3 prosenttia, mutta pysyi koko vuonna vielä edellisen vuoden tasolla.

Palvelualojen arvonlisäys supistui viimeisellä neljänneksellä 0,7 prosenttia vuoden takaisesta, mutta kasvoi koko vuonna 1,5 prosenttia. Erityisesti kaupan ja liikenteen arvonlisäys alenivat viimeisellä neljänneksellä. Alkutuotannon arvonlisäys aleni viimeisellä neljänneksellä 9,6 prosenttia vuoden takaisesta ja koko vuonna 9 prosenttia lähinnä hakkuiden supistumisen takia.

Yritysten voitot vähenivät

Yritysten toimintaylijäämä supistui viime vuonna 2 prosenttia edellisestä vuodesta ja yritysten yrittäjätulo 15 prosenttia. Yrittäjätulo vastaa karkeasti voittoa ennen verojen ja osinkojen maksua.

Välittömiä veroja yritykset maksoivat 6 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna ja osinkoja 20 prosenttia vähemmän. Yritysten kiinteät investoinnit kotimaahan kasvoivat viime vuonna nimellisesti 10 prosenttia erityisesti rakennusinvestointien kasvun takia.

Kotitalouksien reaalitulot kasvoivat 2,7 prosenttia

Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo kasvoi viime vuonna nimellisesti 6,3 prosenttia ja reaalisesti 2,7 prosenttia. Kotitalouksien palkkatulot kasvoivat 7,1 prosenttia, omaisuus- ja yrittäjätulot 3,6 prosenttia ja sosiaalietuudet 3,8 prosenttia. Välittömiä veroja maksettiin 5,2 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Kotitalouksien kulutusmenot kasvoivat nimellisesti 5,6 prosenttia. Juoksevat tulot eivät riittäneet kulutusmenojen kattamiseen, joten säästämisaste eli säästön suhde käytettävissä olevaan tuloon oli -0,9 prosenttia. Kotitalouksien kiinteät investoinnit vähenivät nimellisesti runsaan prosentin asuntoinvestointien vähenemisen takia.

Julkisyhteisöjen ylijäämä edelleen lähes 8 miljardia euroa

Valtionhallinnon rahoitusasema oli vielä viime vuonna ylijäämäinen, 1,5 miljardia euroa. Valtion verotulot kasvoivat vain prosentin. Kulutusmenot kasvoivat nimellisesti yli 7 prosenttia ja maksetut tulonsiirrot lähes 9 prosenttia. Kuntien ja kuntayhtymien rahoitusasema oli miltei tasapainossa, alijäämä oli vain 0,2 miljardia euroa. Kuntien verotulot kasvoivat yli 6 prosenttia ja kulutusmenot nimellisesti 7 prosenttia. Työeläkelaitosten rahoitusylijäämä oli 6 miljardia euroa.

Yhteensä julkisyhteisöjen EMU-ylijäämä pieneni 4,2 prosenttiin bruttokansantuotteesta, kun se edellisenä vuonna oli 5,2 prosenttia. EMU-velka pieneni 33,4 prosenttiin bruttokansantuotteesta.

Julkisten menojen suhde bruttokansantuotteeseen kasvoi edellisen vuoden 47,3 prosentista 48,4 prosenttiin. Veroaste eli verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen osuus bruttokansantuotteesta aleni viime vuonna 42,7 prosenttiin. Vuoden 2007 veroaste oli 43 prosenttia.

Lähde: Kansantalouden tilinpito, ennakkotietoja, vuosi 2008 ja 4. neljännes. Tilastokeskus
Julkisyhteisöjen alijäämä ja bruttovelka EMU-kriteerien mukaisina. Tilastokeskus

Lisätietoja:
Kansantalouden tilinpito: Pasi Koikkalainen (09) 1734 3332, Olli Savela (09) 1734 3316, skt.95@tilastokeskus.fi
Julkisyhteisöjen alijäämä ja velka: Mika Sainio (09) 1734 2686, Marika Männistö (09) 1734 2324, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Tiedotteeseen liittyvät tilastojulkistukset:
Kansantalouden tilinpito
Neljännesvuositilinpito
Julkisyhteisöjen alijäämä ja bruttovelka EMU-kriteerien mukaisina
Veroaste