Usein kysytyt kysymykset (UKK)

Tältä sivulta löydät tilastoihin ja tiedon löytymiseen liittyviä kysymyksiä ja vastauksia. Tiedonkeruisiin liittyvät usein kysytyt kysymykset löydät Tiedonkeruut-osiosta.

Mistä löydän tilastot?

Tilastotiedot julkistetaan tilastokeskus.fi-sivustolla. Tilastot on jaettu 26 aiheen alle. Aiheita ovat esimerkiksi ”hinnat ja kustannukset”, ”koulutus” ja ”väestö”. Jos et tiedä tilaston tarkkaa nimeä, usein on hyödyllistä miettiä, mihin aiheeseen etsimäsi tieto liittyy, ja etsiä oikea tilasto aiheenmukaisesta listauksesta. Tilastoja voi aiheen lisäksi etsiä myös tilaston nimen tai asiasanan mukaan.

Jokaisella tilastolla on oma kotisivu ja taulukot-sivu, jolta löytyy julkistuksiin tehtyjä valmiita taulukoita sekä linkki tilaston tietokantataulukoihin. Tarkimmat tiedot, esimerkiksi kunnittaiset tiedot, julkaistaan tietokantataulukoissa. Tilastokeskuksen laajin avoin tilastotietokanta on nimeltään StatFin.

Miten löydän kunnan väkiluvun koko vuodelta ja kuukausittain?

Kunnittaiset väkiluvut löytyvät StatFin-tietokannasta, josta ne saa myös muun muassa maakunnittain ja sairaanhoitopiireittäin.

Miten löydän kunnan ja koko maan väestöennusteen?

Väestöennuste kunnittain löytyy StatFin-tietokannasta. Ennuste on tehty kuntatasolla vuoteen 2040 saakka. Koko maan tasolla ennuste on tehty vuoteen 2070 saakka.

Mikä on Suomen asukasluku?

Keskeiset väkilukutiedot löytyvät Suomi lukuina -palvelun osiosta Väestö. Tarkempaa tietoa Suomen väestöstä saa väestörakennetilastosta ja sen tietokantataulukoista.

Kuinka paljon Suomessa on ulkomaalaisia?

Suomi lukuina -palvelussa on taulukko Väestö kansalaisuuden mukaan. Väestörakennetilaston tietokantataulukoissa on enemmän tietoa mm. kieliryhmistä, ulkomaan kansalaisista, väestöstä syntymämaan, kansalaisuuden ja äidinkielen mukaan.

Kuinka paljon Suomessa on eri uskontojen tai uskontokuntien edustajia?

Uskonnolliseen yhdyskuntaan kuulumista tilastoidaan väestörakennetilastossa. On huomioitava, että Suomessa tilastoidaan vain uskonnollisiin yhdyskuntiin kuuluvia, eivätkä kaikki uskontojen harjoittajat ole liittyneet uskonnollisiin yhdyskuntiin

Mitkä ovat miesten ja naisten suosituimmat etunimet?

Digi- ja väestötietovirasto julkaisee tietoja etu- ja sukunimien määristä Suomessa. Nimipalvelun lisäksi tietoja etu- ja sukunimistä on Excel-taulukoissa avoindata.fi-palvelussa.

Mistä löydän tietoa suomalaisten kuolinsyistä?

Suomalaisten kuolemansyyt löytyvät Kuolemansyyt-tilastosta. Tarkimmat tiedot kuolinsyistä ovat tietokantataulukoissa.

Miten voin saada omaiseni kuolintodistuksen?

Vainajan lähin omainen (suorassa polvessa) tai vastaava läheisin henkilö voi saada kopion kuolintodistuksesta. Vuosien 1936–1965 kuolintodistukset sijaitsevat Kansallisarkistossa. Tätä uudemmat on arkistoitu Tilastokeskukseen. Ohjeet todistuskopion pyytämiseksi löytyvät kuolintodistusarkiston sivulta.

Miten löydän elinkustannusindeksin ja tarkistan vuokran?

Vuokran tarkistamista varten tarvittavat elinkustannusindeksin pisteluvut löytyvät kuluttajahintaindeksin tietokantataulukosta ”Elinkustannusindeksi 1951:10=100”. Tuorein pisteluku päivitetään sen julkaisupäivänä myös Tilastokeskuksen etusivulla julkaistaviin avainlukuihin.

Ohjeet vuokrankorotuksen laskemiseen ovat sivulla Vuokran tarkistaminen elinkustannusindeksillä.

Miten muutan eri vuosien markat tai eurot nykyrahaa vastaaviksi?

Vuosien 1860–2001 markat ja vuodesta 2002 alkaen eurot voidaan muuttaa nykyrahaksi rahanarvonmuuntimen tai kertoimen avulla.

Mistä löydän bruttokansantuotteen ja henkeä kohden lasketun BKT:n?

Tietoja bruttokansantuotteesta löytyy Suomi lukuina -palvelusta kohdasta Kansantalous. Tarkimpia tilastotietoja bruttokansantuotteesta on Kansantalouden tilinpito -tilaston tietokantataulukoissa.

Mistä saan tietoa tavaroiden viennistä ja tuonnista?

Suomen ja muiden maiden välisestä tavaroiden tuonnista ja viennistä saa tietoa Tullin tuottamasta tavaroiden ulkomaankauppa -tilastosta. Yksityiskohtaiset tiedot ulkomaankaupasta löytyvät Tullin Uljas-tietokannasta.

Mistä löydän elintarvikkeiden hintatietoja?

Elintarvikkeiden hintatietoja on julkaistu aiemmin kuluttajahintaindeksin taulukoissa, mutta tietoja ei enää julkaista. Tietoja voidaan laskea maksullisena toimeksiantona.

Miten löydän toimialaluokitukset?

Helppo tapa etsiä toimialaluokituksia on käyttää LuokitusEksperttiä. LuokitusEkspertin avulla oikean luokan voi löytää hakusanan avulla.

Mikä on suomalaisten keskipalkka? Entä eri ammattien keskimääräiset palkat?

Keskimääräisen kuukausipalkan saa ansiotasoindeksin tuoreimman julkistuksen liitetaulukosta 11 "Palkansaajien keskiansiot kuukaudessa työnantajasektoreittain ja sukupuolittain".

Keskimääräinen palkka ammateittain löytyy palkkarakenne-tilastosta. Tarkimmat tiedot ovat palkkarakenne-tilaston tietokantataulukoissa

Yksityiskohtaisempaa tietoa palkoista ammattinimikkeiden mukaan on saatavissa työnantajasektorien mukaan tietokantataulukoista.­

Kuinka paljon Suomessa on köyhiä tai pienituloisia?

Köyhyysrajalle ei ole virallista määritelmää, joten köyhien määrä on tulkinnanvarainen kysymys. Pienituloiseksi on määritelty henkilöt, joiden kotitalouden tulot ovat alle 60 prosenttia kotitalouksien mediaanitulosta (pienituloisuuden määritelmä). Tietoja pienituloisista löytyy tulonjakotilastosta.

Mistä löydän asuntojen myyntihintoja alueittain?

Asuntojen myyntihinnat julkaistaan kuukausittain osakeasuntojen hinnat -tilastossa. Tarkimmat tiedot esim. kunnittain ja talotyypeittäin ovat tietokantataulukoissa.

Omakotitalojen hinnoista on tietoa kiinteistöjen hinnat -tilastossa.

Mistä löydän asuntojen keskimääräiset vuokrat?

Asuntojen vuokrat -tilastoa julkaistaan neljännesvuosittain. Tilastossa on vapaarahoitteisten asuntojen ja aravavuokra-asuntojen vuokrat alueen ja huoneluvun mukaan. Vuositilastossa on tiedot myös rakennusvuoden mukaan. Tarkimmat tiedot ovat tietokantataulukoissa.

Kuinka paljon Suomessa on kesämökkejä?

Tilastokeskus julkaisee tiedot kesämökkien määrästä rakennukset ja kesämökit -tilastossa. Kesämökeistä on saatavissa tietoja rakennusvuoden, pinta-alan, omistajan iän ja kotikunnan mukaan. Tarkimmat tiedot ovat tietokantataulukoissa.

Mistä tiedän, onko saamani viesti Tilastokeskukselta?

Tilastokeskus lähettää tutkimukseen valituille etukäteen kirjeen tai sähköpostin, jossa kerrotaan, mitä tietoja kerätään, miten niitä kerätään ja mihin tietoja käytetään. Kaikki Tilastokeskuksen tekemät kyselyt on listattu tiedonkeruusivuilla. Tilastokeskus ei koskaan kysy henkilötietojasi tai muita tietojasi sähköpostitse.

Tilastokeskus arpoo vuosittain vapaaehtoisiin tiedonkeruisiinsa vastanneiden henkilöiden kesken palkintoja, kuten esimerkiksi lahjakortteja. Arvonnoista tehdyn tietosuojaselosteen löydät Tilastokeskuksen verkkosivulta. Palkinnon voittaminen ei koskaan edellytä minkäänlaisten maksujen maksamista tai maksutietojen antamista.

Mistä löydän tietoa koronavirustilanteesta?

Olemme koonneet koronavirustilanteeseen liittyviä uutisia ja tilastotietoja omalle sivustolleen.