Tiedote 29.8.2011

Kansainvälisen aikuistutkimuksen (PIAAC) tiedonkeruu käynnistyy

Suomi osallistuu OECD:n kansainväliseen aikuistutkimukseen. Tutkimuksessa selvitetään aikuisväestön eri elämänalueilla tarvitsemia perustaitoja ja niiden käyttöä arkielämässä niin työssä kuin vapaa-aikana. Tutkimukseen osallistuu 25 maata.

PIAAC-tutkimuksessa kartoitetaan aikuisten lukutaitoa, numeerisia taitoja sekä erilaisia ongelmanratkaisutaitoja. Tietoa kerätään 16–65-vuotiailta henkilöiltä - työssä olevilta, työttömiltä, eläkeläisiltä, kotona olevilta ja opiskelijoilta. Samalla saadaan uutta tietoa suomalaisten koulutuksesta, toiminnasta kansalaisena ja työntekijänä sekä kaikkien näiden tekijöiden yhteyksistä taloudelliseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin.

Tulosten pohjalta voidaan kehittää monipuolisesti aikuisten osaamista. Tutkimustuloksia voivat käyttää suomalaiset kouluttajat, päättäjät ja tutkijat. Tulokset antavat tietopohjan tulevaisuuden koulutus- ja työvoimapolitiikan suunnittelulle.

Tilastokeskus aloittaa tiedonkeruun syyskuun alussa 2011. Tiedonkeruu päättyy keväällä 2012. Tavoitteena on haastatella 5 000 suomenkielistä ja 300 ruotsinkielistä henkilöä. Kaikki vastaukset ovat luottamuksellisia, eikä tuloksista voi tunnistaa yksittäisiä vastauksia. Ensimmäiset tutkimustulokset julkaistaan vuonna 2013.

PIAAC-tutkimuksen rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö. Tutkimuksen toteuttavat yhteistyössä Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos ja Tilastokeskus.

PIAAC-lyhenne tulee sanoista Programme for the International Assessment of Adult Competencies.

Lisätietoja:
professori Antero Malin, Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos,
p. 050 411 6551
tutkija Marko Ylitalo, Tilastokeskus, p. 09 1734 3560 (tiedonkeruu)
opetusneuvos Petri Haltia, opetus- ja kulttuuriministeriö, p. 09 1607 7457
neuvotteleva virkamies Varpu Weijola, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 010 60 48029
opetusneuvos Reijo Laukkanen, Opetushallitus, p. 040 348 7943

www.piaac.fi

Liite: Haastateltavien määrät maakunnittain ja kunnittain (pdf, 151 kt, 3 s.)