Opetushallinnon koulutusluokitus 1995


 •  
  • Opetushallinnon koulutusluokitus 1995
  • 1970-luvun puolivälin jälkeen suunniteltiin Tilastokeskuksen ja opetushallinnon edustajien kanssa opetushallinnon käyttöön erityisluokitus koulutustietojen luokittamiseksi. Luokitus on laadittu opetushallinnon koulujärjestelmää koskevien tietojen suunnittelua ja seurantaa varten. Luokitus kuvaa koulujärjestelmän rakennetta esikoulusta korkeakoulujen tohtorinkoulutukseen saakka. Ammatillisen koulutuksen osalta luokitus noudattaa valtioneuvoston keskiasteen kehittämisohjelmissa hyväksymää koulutuksen rakennetta (koulunuudistuksen mukainen opintoala ja -aste). Korkeakoulujen osalta opintoalat noudattavat korkeakoulujen tutkintoasetusten opintoaloja.

  • Koulutusalaluokitus perustuu koulutuksen ainesisältöön.
   Opetushallinnon koulutusluokituksen 1995 koulutusalat ovat:

   0 Yleissivistävä koulutus
   1 Luonnonvara-ala
   2 Tekniikan ja liikenteen ala
   3 Kaupan ja hallinnon ala
   4 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala
   5 Sosiaali- ja terveysala
   6 Kulttuuriala
   7 Humanistinen ja opetusala
   9 Muu koulutus

   Koulutusaloja on 10. Opintoaloja on 63.

   Opetushallinnon koulutusluokituksen 1995 koulutusasteet ovat:

   0 Aste eriytymättä
   1 Toinen aste
   2 Opistoaste
   3 Ammatillinen korkea-aste
   4 Ammattikorkeakoulututkinto
   5 Alempi korkeakoulututkinto
   6 Ylempi korkeakoulututkinto
   7 Lisensiaatintutkinto
   8 Tohtorintutkinto
   9 Muu (ammatillinen jatko- ja opettajankoulutus) tai tuntematon koulutusaste

Vaihtoehtoinen näkymä