Siviilisääty 2002


 •  
  • sisältää myös rekisteröidyt parisuhteet
  • Siviilisäädyllä tarkoitetaan henkilön perheoikeudellista asemaa suhteessa muihin henkilöihin. Näitä suhteita käsitellään monissa laeissa kuten esim. avioliittolaissa, laissa rekisteröidystä parisuhteesta mukaista asemaa.

   Luokitus on käytössä mm. henkilötilastoissa.

  • Parisuhdelain (Laki rekisteröidystä parisuhteesta 9.11.2001/950) astuttua voimaan 1.3.2002 otettiin siviilisäätynimikkeistöön seuraavat uudet nimikkeet:

   6 Rekisteröidyssä parisuhteessa
   7 Eronnut rekisteröidystä parisuhteesta
   8 Leski rekisteröidyn parisuhteen jälkeen  • Kansainvälisesti, yleisesti käytössä oleva luokitus. Poikkeukset luokitukseen johtuvat maiden erilaisista lainsäädännöistä. Esimerkiksi Suomessa on voinut rekisteröidä parisuhteen, mikä ei ole ollut mahdollista jossain toisessa maassa.

Vaihtoehtoinen näkymä