Aiheet
Koulutus ja tutkimus

Ammatillisen koulutuksen opiskelijoita oli 341 600 vuonna 2022

tiedote | Opiskelijat ja tutkinnot 2022

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2022 tutkintoon johtavassa ammatillisessa koulutuksessa oli 341 600 opiskelijaa. Ammatillisia tutkintoja suoritettiin 68 300. Opiskelijoiden ja suoritettujen tutkintojen määrä oli sama kuin edellisvuonna.

Keskeisiä poimintoja

  • Ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa oli 258 400 opiskelijaa, ammattitutkintokoulutuksessa 56 800 opiskelijaa ja erikoisammattitutkintokoulutuksessa 26 400 opiskelijaa.
  • Ammatillisia perustutkintoja suoritettiin 44 000, ammattitutkintoja 16 200 ja erikoisammattitutkintoja 8 100.
  • Ammatillisen koulutuksen opiskelijoista 52 % ja tutkinnon suorittaneista 55 % oli naisia.
  • Suosituimpia koulutusaloja olivat tekniikan alat, palvelualat ja terveys- ja hyvinvointialat.

Suosituimmat koulutusalat

Eniten opiskelijoita oli tekniikan aloilla, 91 500 opiskelijaa. Palvelualoilla ja terveys- ja hyvinvointialoilla oli kummallakin alalla reilu 67 000 opiskelijaa.

Miehiä oli tekniikan alan opiskelijoista 77 %, palvelualojen opiskelijoista 48 % ja terveys- ja hyvinvointialojen opiskelijoista 16 %. Miesten osuus opiskelijoista oli suurin tietojenkäsittely- ja tietoliikenne (ICT) -alalla, jossa opiskelijoista 85 % oli miehiä.

Toisen asteen koulutukseen valmentavat ja valmistavat koulutukset

Toisen asteen koulutukseen valmentaviin ja valmistaviin koulutuksiin osallistui 8 700 opiskelijaa vuonna 2022. Ammatilliseen koulutukseen valmentavaan koulutukseen (VALMA) osallistui 6 300 opiskelijaa, ja koulutuksen suoritti 3 600 opiskelijaa. Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaan koulutukseen (TELMA) osallistui 2 100 ja koulutuksen suoritti lähes 500 opiskelijaa. Lukiokoulutukseen valmistavaan koulutukseen (LUVA) osallistui 200 opiskelijaa ja koulutuksen suoritti hieman yli 100 opiskelijaa.

Ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen (VALMA) ja lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen (LUVA) opiskelijamäärät olivat edellisvuotta huomattavasti pienemmät, sillä kyseiset koulutukset päättyivät 31.7.2022. Suoritettujen koulutusten määrä pysyi kuitenkin ennallaan edellisvuoteen nähden.

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA) korvasi 1.8.2022 lähtien sekä ammatilliseen koulutukseen valmentavan että lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen. Tilastokeskus julkaisee tietoja tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta myöhemmin syksyllä 2023.

Kuviot

Katso keskeiset tilastotiedot kuvioista.
08.06.2023

Ammatillisen koulutuksen opiskelijat koulutusasteen ja aloitusvuoden iän mukaan 2022

08.06.2023

Ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen (VALMA) opiskelijat ja koulutuksen suorittaneet maakunnittain 2022

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Päivittyneet tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
  • Ikä aloitusvuonna
  • Sukupuoli
  • Koulutusala
  • Koulutusaste
  • Koulutuslaji
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:

Tulevat julkaisut

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Palvelusähköposti
koulutustilastot@stat.fi
Helena Aaltonen
yliaktuaari
029 551 2697
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.