Ämnen
Utbildning och forskning

Antalet studerande inom yrkesutbildning 341 600 år 2022

meddelande | Studerande och examina 2022

Enligt Statistikcentralen uppgick antalet studerande i examensinriktad yrkesutbildning till 341 600 år 2022. Antalet avlagda examina uppgick till 68 300. Antalet studerande och avlagda examina var detsamma som året innan.

Viktiga punkter

  • År 2022 fanns det inom yrkesinriktad grundexamensutbildning 258 400 studerande, inom yrkesinriktad examensutbildning 56 800 studerande och inom specialyrkesexamensutbildning 26 400 studerande.
  • Totalt avlades 44 000 yrkesinriktade grundexamina, 16 200 yrkesexamina och 8 100 specialyrkesexamina.
  • Av de studerande inom yrkesutbildning var 52 % kvinnor och av dem som avlagt examen 55 %.
  • De populäraste utbildningsområdena var de tekniska områdena, tjänstebranschen samt hälsovård och välfärd.

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.
08.06.2023

Studerande i yrkesutbildning enligt utbildningsnivå och ålder då studierna inleddes 2022

08.06.2023

Studerande och personer som genomgått utbildning som handleder för yrkesutbildning (VALMA) efter område 2022

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  • Ålder då studierna inleddes
  • Kön
  • Utbildningsområden
  • Utbildningsnivå
  • Utbildningsslag
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Helena Aaltonen
överaktuarie
029 551 2697
Ansvarig avdelningschef