Aiheet
EnergiaLiikenne ja matkailuYmpäristö ja luonto

Energian kokonaiskulutus väheni 5 % vuonna 2022

katsaus | Energian hankinta ja kulutus 31.12.2022

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan energian kokonaiskulutus oli 1,3 miljoonaa terajoulea (TJ) vuonna 2022, mikä oli 5 % vähemmän kuin edellisvuonna. Leuto sää sekä paperiliiton työnseisaus alkuvuonna vähensivät energian kysyntää. Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset heijastuivat myös energian kulutukseen. Maakaasun kulutus liki puolittui edellisestä vuodesta toimitusten loppuessa Venäjältä toukokuussa. Sähkön kysyntää vähensi vuotta 2022 leimannut sähkön korkea hintataso.

Uusiutuvien osuus pysyi vuoden 2021 tasolla

Uusiutuvien energialähteiden osuus energian kokonaiskulutuksesta vuonna 2022 oli 42 % eli osuus säilyi samana kuin vuotta aiemmin. Määrällisesti uusiutuvan energian kulutus väheni 5 % edellisvuodesta, mihin vaikutti eniten puupolttoaineiden 8 %:n lasku. Paperiliiton lähes 4 kuukautta kestänyt työnseisaus näkyi erityisesti sellunkeiton sivutuotteena syntyvän mustalipeän kulutuksessa, joka väheni 14 % vuodentakaisesta.

Tuulivoiman tuotanto kasvoi reippaasti

Tuulivoimalla tuotetun sähkön määrä kasvoi 41 % edellisestä vuodesta ja sillä katettiin 14 % sähkön kokonaiskulutuksesta. Tuulivoiman kapasiteetti on kasvanut suuresti viime vuosien aikana. Merkittävästi kasvoi myös ydinvoiman tuotanto, 7 %. Ydinvoiman tuotantoa kasvatti Olkiluoto 3, joka liitettiin valtakunnalliseen sähköverkkoon maaliskuussa laitoksen koekäyttöjen alkaessa. Sähkön nettotuonti väheni 30 % edellisestä vuodesta, mihin vaikutti tuonnin loppuminen Venäjältä toukokuussa.

Maakaasun kulutus lähes puolittui edellisvuodesta

Pyrkimys irtautua Venäjän tuontienergiasta näkyi erityisesti maakaasun kulutuksessa, joka väheni 48 %. Maakaasun maahantuonti Venäjältä Imatran rajapisteen kautta päättyi toukokuussa. Maakaasun kulutusta hillitsi myös jo vuonna 2021 alkanut maakaasun hinnan merkittävä nousu.

Muista fossiilisista polttoaineista öljyn kulutus kasvoi 3 % ja hiilen kulutus väheni prosentin. Kivihiilen kulutus kasvoi 7 %. Hiileen sisältyvät kivihiilen lisäksi teollisuudessa käytetyt koksi sekä hiilikaasut, joiden kulutukset vähenivät.

Energian loppukäyttö väheni jokaisella sektorilla

Energian loppukäyttö väheni 5 %. Sektoreittain tarkasteltaessa loppukäyttö väheni tasaisesti kaikkialla: teollisuudessa 5 % ja rakennusten lämmityksessä sekä liikenteessä molemmissa 4 %.

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Julkaisua taustoittavat tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
  • Energialähde
Ajanjakso:
neljännesvuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
  • Energialähde
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
  • Energian loppukäytön sektori
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
  • Sähkön tuotanto/hankinta
Ajanjakso:
neljännesvuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
  • Öljytuote
Ajanjakso:
neljännesvuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
  • Öljytuotteiden myynti ulkomaanliikenteeseen (m3)
Ajanjakso:
neljännesvuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
  • Päästön sektori
Ajanjakso:
neljännesvuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
  • Päästön sektori
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:

Tulevat julkaisut

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Palvelusähköposti
energia@stat.fi
Aleksi Sandberg
yliaktuaari
029 551 3326
Muut asiantuntijat
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.