XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Opiskelijakysely

Tiedonkeruun kuvaus

Tilastokeskus kerää tällä kyselyllä koulutuksen järjestäjien kautta oppilaitosten osoite- ja opiskelijamäärätietoja ajankohdalta 20.9.2023.

Kaikilta oppilaitoksilta kerätään voimassa olevat osoitetiedot.

Opiskelijamäärät kerätään ainoastaan niistä koulutuksista, joista tietoja ei saada Koski-tietovarannosta (perusopetukseen valmistava opetus, korkeakouluopintoihin valmentava koulutus, perusopetuksen aineopinnot, lukiokoulutuksen aineopinnot, ammatillista osaamista syventävä ja täydentävä koulutus, ammatilliseen tehtävään valmistava koulutus, vapaan sivistystyön koulutus, taiteen perusopetus).

Keneltä tietoja kerätään?

Tiedonkeruukirje postitetaan koulutuksen järjestäjille, jotka organisoivat keruun oppilaitoksiltaan.

Keruu on oppilaitoskohtainen ja siihen vastaavat peruskoulut, lukiot, ammatilliset oppilaitokset, musiikkioppilaitokset, liikunnan koulutuskeskukset, kansanopistot, kansalaisopistot, opintokeskukset ja kesäyliopistot.

Tiedot kerätään verkkolomakkeella.

Kysely on avoinna 10.9.–10.10.

Lomakkeelle voivat kirjautua ainoastaan Tilastokeskuksen käyttäjätunnuksen saaneet tiedonantajat.

Mihin tietoja käytetään?

Kyselyn tietoja käytetään Tilastokeskuksen oppilaitosrekisterin osoitteiden ja opiskelijamäärien päivittämiseen.

Tiedonkeruun aineistoa käytetään seuraavissa tilastoissa:

Peruste

Tilastolaki 280/04

Tietojen käsittely

Tilastolaki 280/2004 (muut. 361/2013) velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään annetut tiedot luottamuksellisina.

Kuinka usein tietoja kerätään?

Vuosittain toistuva