Muu henkilöstökoulutus

Muu kuin kurssimuotoisena järjestetty henkilöstökoulutus:
- suunnitellut koulutus-, opastus- tai harjoittelujaksot, joissa käytetään tavanomaisia työvälineitä joko työpaikalla tai työtilanteessa
- suunnitellut oppimisjaksot työkierron, työntekijävaihtojen tai koulutuskomennusten avulla
- osallistuminen oppimisryhmiin tai laatupiireihin
- itseopiskelu ja etäopiskelu ääni- tai videokasettien avulla, kirjekurssit, tietokoneopiskelu (mukaan lukien internet) tai muu itse-/etäopiskelu oppimiskeskusten avulla
- konferensseissa, workshopeissa, luennoilla ja seminaareissa saatu opetus, joihin työntekijät osallistuvat tarkoituksenaan oppia/saada koulutusta.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • 1.1.1900 - 31.12.2019

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa