Käsitteet
Laskusaamisen rahoitus (factoring)


Factoring merkitsee myyjäyrityksen laskusaamisten muuttamista rahaksi. Yritys toimittaa laskusaamiset luottolaitokselle/rahoitusyhtiölle ja saa niitä vastaan käyttöpääomaa. Tähän luokkaan kirjataan käyttöpääoman rahoituksena yrityksille annettu pääoma. Ostaja maksaa suoraan rahoitusyhtiölle ao. siirretyn laskusaamisen. Saamisen vakuutena on siirretty saamissopimus.
Tähän luokkaan kirjataan sekä kotimaan factoring että vientifactoring.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa