Årets inkomster

Årets inkomster omfattar alla intäkter i resultaträkningsuppställningen fram till årsbidraget, dvs. verksamhetsintäkter, tillverkning för eget bruk, lagerförändring, skatteinkomster, statsandelar och finansiella intäkter.

Årets inkomster - årets utgifter = årsbidragetStatistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp


Jaa