Kansallinen koulutusala 2016

00 Yleissivistävä koulutus
001 Yleissivistävä koulutus
0011 Yleissivistävä koulutus
01 Kasvatusalat
011 Kasvatusalat
0110 Kasvatusalat, yleiset koulutusohjelmat
0111 Kasvatustieteet
0112 Varhaiskasvatuksen opettajien koulutus
0113 Luokanopettajien koulutus
0114 Aineenopettajien koulutus
0118 Kasvatusalat, monialaiset koulutusohjelmat
02 Humanistiset ja taidealat
020 Humanistiset ja taidealat, yleiset koulutusohjelmat
0200 Humanistiset ja taidealat, yleiset koulutusohjelmat
021 Taidealat
0210 Taidealat, yleiset koulutusohjelmat
0211 Audiovisuaaliset tekniikat ja media
0212 Muoti, sisustussunnittelu ja teollinen muotoilu
0213 Kuvataiteet
0214 Käsityöalat
0215 Musiikki ja esittävät taiteet
0218 Taidealat, monialaiset koulutusohjelmat
022 Humanistiset alat (paitsi kielet)
0220 Humanistiset alat (paitsi kielet)
0221 Uskonto ja teologia
0222 Historia ja arkeologia
0223 Filosofia ja etiikka
023 Kielet
0231 Kielten opiskelu
0232 Kirjallisuus ja kielitiede
03 Yhteiskunnalliset alat
031 Yhteiskuntatieteet
0310 Sosiaali- ja käyttäytymistieteet, yleiset koulutusohjelmat
0311 Kansantaloustiede
0312 Valtiotieteet
0313 Psykologia
0314 Sosiaalitieteet
0318 Sosiaali- ja käyttäytymistieteet, monialaiset koulutusohjelmat
032 Viestintä ja informaatiotieteet
0321 Viestintätieteet
0322 Kirjasto- ja informaatiotieteet
04 Kauppa, hallinto ja oikeustieteet
041 Kauppa ja hallinto
0410 Kauppa ja hallinto, yleiset koulutusohjelmat
0411 Kirjanpito ja verotus
0412 Rahoitus-, pankki- ja vakuutusala
0413 Johto ja hallinto
0414 Markkinointi ja mainonta
0415 Sihteeri ja toimistotyö
0416 Tukku ja vähittäiskauppa
0418 Kauppa ja hallinto, monialaiset koulutusohjelmat
042 Oikeustieteet
0421 Oikeustieteet
05 Luonnontieteet
050 Luonnontieteet, yleiset koulutusohjelmat
0500 Luonnontieteet, yleiset koulutusohjelmat
051 Biologia ja biotieteet
0511 Biologia
0512 Biokemia
052 Ympäristöalat
0521 Ympäristötieteet
0522 Elinympäristöt ja luonto
0528 Ympäristöalat, monialaiset koulutusohjelmat
053 Fysikaaliset tieteet,kemia ja geotieteet
0531 Kemia
0532 Geotieteet
0533 Fysiikka
054 Matematiikka ja tilastotiede
0541 Matematiikka
0542 Tilastotiede
06 Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT)
061 Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT)
0618 Tietojenkäsittely- ja tietoliikenne ICT), monialaiset koulutusohjelmat
07 Tekniikan alat
071 Kone-, prosessi-, energia- ja sähkötekniikka
0710 Kone-, energia- ja sähkötekniikka, yleiset koulutusohjelmat
0711 Kemian tekniikka ja prosessit
0712 Ympäristönsuojeluteknologia
0713 Sähkö ja energia
0714 Elektroniikka ja automatiikka
0715 Mekaniikka ja metalliala
0716 Moottoriajoneuvo-, laiva- ja lentokonetekniikka
0718 Kone-, energia- ja sähkötekniikka, monialaiset koulutusohjelmat
072 Materiaali- ja prosessitekniikka
0721 Elintarvikeala
0722 Materiaalitekniikka (lasi, paperi, muovi ja puu)
0723 Tekstiilitekniikka (vaatteet, jalkineet ja nahkatuotteet)
0728 Tuotanto- ja prosessitekniikka, monialaiset koulutusohjelmat
073 Arkkitehtuuri ja rakentaminen
0731 Arkkitehtuuri ja kaupunkisuunnittelu
0732 Rakentaminen ja rakennussuunnittelu
08 Maa- ja metsätalousalat
080 Maa- ja metsätalousalat, yleiset koulutusohjelmat
0800 Maa- ja metsätalousalat, yleiset koulutusohjelmat
081 Maatalous
0811 Viljan ja karjantuotanto
0812 Puutarhanhoito
0818 Maa- ja metsätalousalat, monialaiset koulutusohjelmat
082 Metsätalous
0820 Metsänhoito, yleiset koulutusohjelmat
0821 Metsätalous
0828 Metsänhoito, monialaiset koulutusohjelmat
083 Kalatalous
0831 Kalatalous
084 Eläinlääketiede
0841 Eläinlääketiede
09 Terveys- ja hyvinvointialat
090 Terveys- ja hyvinvointialat, yleiset koulutusohjelmat
0900 Terveys- ja hyvinvointi, yleiset koulutusohjelmat
091 Terveys
0911 Suun terveydenhuolto
0912 Lääketiede
0913 Hoitotyö
0914 Terveystekniikka, kuvantaminen ja bioanalytiikka
0915 Kuntoutus
0916 Farmasia
0918 Terveys, monialaiset koulutusohjelmat
092 Hyvinvointi
0920 Hyvinvointi, yleiset koulutusohjelmat
0921 Vanhus- ja vammaistyö
0922 Lastenhoito ja nuorisotyö
0923 Sosiaalityö ja -ohjaus
0928 Hyvinvointi, monialaiset koulutusohjelmat
10 Palvelualat
100 Palvelualat, yleiset koulutusohjelmat
1000 Palvelualat, yleiset koulutusohjelmat
101 Henkilökohtaiset palvelut
1010 Henkilökohtaiset palvelut, yleiset koulutusohjelmat
1011 Kotitalouspalvelut
1012 Hiusten ja kauneudenhoitopalvelut
1013 Hotelli- ja ravintola-ala
1014 Urheilu ja liikunta
1015 Matkailu, turismi ja vapaa-aika
1018 Palvelualat, monialaiset koulutusohjelmat
103 Turvallisuuspalvelut
1030 Turvallisuuspalvelut, yleiset koulutusohjelmat
1031 Sotilas- ja puolustusala
1032 Suojeluala
104 Kuljetuspalvelut
1041 Kuljetuspalvelut
1048 Kuljetuspalvelut, monialaiset koulutusohjelmat
99 Muut tai tuntemattomat koulutusalat
999 Muut tai tuntemattomat koulutusalat
9999 Muut tai tuntemattomat koulutusalat
0724 Kaivos- ja rikastustekniikka