Vetenskapsgrenar 2010

1 Naturvetenskaper
111 Matematik
112 Statistik
113 Data- och informationsvetenskap
114 Fysik
115 Rymdvetenskap och astronomi
116 Kemi
117 Geografi och miljövetenskaper
1171 Geovetenskaper
1172 Miljövetenskap
118 Biovetenskaper
1181 Ekologi, evolutionsbiologi
1182 Biokemi, cell- och molekylärbiologi
1183 Växtbiologi, mikrobiologi, virologi
1184 Genetik, utvecklingsbiologi, fysiologi
119 Övrig naturvetenskap
2 Teknik
211 Arkitektur
212 Byggnads- och samhällsteknik
213 El-, automations- och telekommunikationsteknik, elektronik
214 Maskin- och produktionsteknik
215 Teknisk kemi, kemisk processteknik
216 Materialteknik
217 Medicinsk teknik
218 Miljöteknik
219 Miljöbioteknologi
220 Industriell bioteknologi
221 Nanoteknologi
222 Övrig teknik och teknologi
3 Medicinska vetenskaper, vårdvetenskaper
311 Basmedicin
3111 Biomedicinska vetenskaper
3112 Neurovetenskaper
312 Klinisk medicin
3121 Inre medicin
3122 Cancersjukdomar
3123 Kvinno- och barnsjukdomar
3124 Neurologi och psykiatri
3125 Öron-, näs- och halssjukdomar, ögonsjukdomar
3126 Kirurgi, anestesiologi, intensivvård, radiologi
313 Odontologi
314 Hälsovetenskaper
3141 Hälsovetenskap
3142 Folkhälsovetenskap, miljö och arbetshälsa
315 Gymnastik- och idrottsvetenskap
316 Vårdvetenskap
317 Farmaci
318 Medicinsk bioteknologi
319 Rättsmedicin och övrig medicinsk vetenskap
4 Jordbruks- och skogsvetenskaper
411 Jordbruks- och skogsvetenskaper
4111 Jordbruksvetenskap
4112 Skogsvetenskap
412 Djursvetenskap, mjölkproduktlära
413 Veterinärvetenskap
414 Jordbruksbioteknologi
415 Övriga jordbruksvetenskaper
5 Samhällsvetenskaper
511 Nationalekonomi
512 Företagsekonomi
513 Juridik
514 Socialvetenskaper
5141 Sociologi
5142 Social- och samhällspolitik
515 Psykologi
516 Pedagogik
517 Statsvetenskap
518 Medie- och kommunikationsvetenskap
519 Socialgeografi och ekonomisk geografi
520 Övriga samhällsvetenskaper
6 Humanistiska vetenskaper
611 Filosofi
612 Språk och litteratur
6121 Språkvetenskaper
6122 Litteraturforskning
613 Konstforskning
6131 Teater, dans, musik, övrig scenkonst
6132 Bildkonst och formgivning
614 Teologi
615 Historia och arkeologi
616 Övriga humanistiska vetenskaper
9 9 ÖVRIGA
999 999 Övriga