Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/kalki/
Aihealue: Hinnat ja kustannukset
Sivuavat aihealueet: Liikenne ja matkailu
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Ei
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Ei
Tilasto on lakkautettu vuonna 2015.

Kuvaus

Kuorma-autoliikenteenkustannusindeksi mittaa ammattimaisen kuorma-autoliikenteen kustannustekijöiden hintamuutoksia. Indeksi kuvaa tavallisten pakettiautojen, kuorma-autojen ja perävaunuyhdistelmien keskimääräistä kustannuskehitystä. Tilastokeskus tuottaa indeksejä kolmesta autoryhmästä myös kustannustekijöittäin eriteltyinä.

Tietosisältö

Indeksipistelukuja ammattimaisen kuorma-autoliikenteen kustannustekijöiden hintojen kehityksestä ajoneuvotyypeittäin.

Perustiedot ovat salassa pidettäviä.

Käytetyt luokitukset

Ajoneuvotyypit: pakettiautot ja kevyet kuorma-autot, raskaat ja keskiraskaat kuorma-autot, perävaunuyhdistelmät. Kustannustekijät: kuljettajien palkat, välilliset palkat, päivärahat ja majoitus, polttoaineet, korjaus ja huolto, renkaat, pääoman poisto, korkokustannukset, vakuutukset, liikennöimismaksut, hallinto, ylläpito

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Oma tietojen keruu, muut tilastot.

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Kuukausi.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Valmistuu tilastointikuukautta seuraavan kuukauden 17. päivä. Julkaistaan neljännesvuosittain tammi-, huhti-, heinä- ja lokakuun 17. päivä. Kun kyseinen päivä on lauantai, sunnuntai tai pyhäpäivä, tilasto julkistetaan seuraavana arkipäivänä.

Aikasarja

Vuodesta 1974 lähtien. Indeksi uudistetaan viiden vuoden välein ja tällä hetkellä on käytössä Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi 2010=100.

Asiasanat

ajoneuvot, indeksit, kuljetus, kuljetuskustannukset, kuorma-autoliikenne, kuorma-autot, kustannukset, liikenne, tavaraliikenne, tieliikenne

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/kalki/yht.html


Päivitetty 05.05.2015