Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Kuolemansyyt

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/ksyyt/
Aihealue: Terveys
Sivuavat aihealueet: Väestö
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Tilastokeskus tekee vuosittain tilastoa kuolemansyistä ja kuolleisuuden kehityksestä. Tilastokeskus ylläpitää myös kuolintodistusarkistoa, josta luovutetaan kuolintodistuksen tietoja tai kuolintodistuskopioita laissa määriteltyihin tarkoituksiin. Arkistossa on suomalaisten kuolintodistukset vuodesta 1936 lähtien. Vuosien 1936–1965 kuolintodistukset sijaitsevat Kansallisarkistossa ja tätä uudemmat on arkistoitu Tilastokeskukseen.

Kuolemansyytilasto perustuu kuolintodistukselta saatuihin tietoihin, joita täydennetään väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmän kuolleiden tiedoilla. Kuolemansyytilastossa ovat mukana kalenterivuoden aikana Suomessa tai ulkomailla kuolleet, joilla oli kuolinhetkellä kotipaikka Suomessa.

Kuolemansyyn selvittäminen ja siihen liittyvät menettelyt mukaan lukien tilaston tuottaminen ja kuolintodistusten arkistointi perustuvat kuolemansyyn selvittämisestä annettuun lakiin (1973/459) ja asetukseen (1973/948). Euroopan komission asetuksessa (EU) N:o 328/2011) vahvistetiin tiedot, jotka EU:n jäsenvaltioiden on toimitettava kuolemansyytilastosta.

Tietosisältö

Kuolemansyytilastossa on tietoja kuolleista kuolemansyiden, iän, sukupuolen sekä muiden demografisten tekijöiden mukaan. Tilastossa on mukana myös tietoja kuoleman olosuhteista. Vuosittaiset kuolemansyytilastot tehdään tilaston peruskuolemansyyn mukaan. Muita kuolemansyitä käytetään lähinnä erillistutkimuksissa. Yksikkökohtaiset tiedot ovat salassa pidettäviä.

Kuolemansyytietoja on mahdollista yhdistää muihin aineistoihin ja näin muodostettujen tietojen perusteella tutkia esim. sosioekonomisten tekijöiden vaikutusta kuolleisuuteen tai ammatin ja kuolleisuuden välistä yhteyttä.

Käytetyt luokitukset

Tilasto on laadittu vuodesta 1996 lähtien kansainvälisen tautiluokituksen 10. uudistuksen (ICD-10) mukaan. Vuosina 1987–1995 tiedot on luokiteltu käyttäen kansallista Tautiluokitusta 1987 ja vuosina 1969–1986 käytössä oli kansainvälinen tautiluokitus ICD-8. Kansallinen aikasarjaluokitus (54-luokkainen) sisältää vertailukelpoisia tietoja vuodesta 1969 lähtien. Nykyisin käytössä olevat kuolemansyyluokitukset on kuvattu tilaston kotisivuilla kohdassa Luokitukset. Samasta kohdasta löytyy myös 54-luokkaisen aikasarjaluokituksen ja aikaisempien kuolemansyyluokitusten välinen avain.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Tilasto perustuu kuolintodistuksen tietoihin sekä väestötietojärjestelmän tietoihin kuolleista.

Päivitystiheys

Kuolemansyytiedot tuotetaan vuosittain. Tiedot ovat lopullisia ja kuvaavat edellisen kalenterivuoden aikana kuolleita, jotka asuivat vakinaisesti Suomessa.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Edellisen vuoden tiedot valmistuvat seuraavan vuoden lopussa.

Aikasarja

Kuolemansyytilastoja on tehty vuodesta 1936 lähtien. Vuosien 1936–1968 tiedot ovat paperijulkaisuissa taulukkomuodossa. Vuodesta 1969 lähtien tietoja on saatavilla aikasarjatietokannasta.

Asiasanat

alkoholikuolleisuus, imeväiskuolleisuus, itsemurhat, kuolemansyyt, kuolintodistukset, kuolleisuus, lapsikuolleisuus, liikennekuolemat, neonataalikuolleisuus, perinataalikuolleisuus, huumekuolemat, ruumiinavaus, tapaturmakuolleisuus, tautikuolleisuus, väkivaltakuolleisuus, äitiyskuolleisuus

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/ksyyt/yht.html


Päivitetty 20.12.2017