Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Palkkasummakuvaajat

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/ktps/
Aihealue: Palkat ja työvoimakustannukset
Sivuavat aihealueet: KansantalousYritykset
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Palkkasummakuvaajat ovat indeksejä, jotka kuvaavat palkkasumman kehitystä kuukausittain eri toimialoilla. Palkkasumma tarkoittaa yritysten maksamien bruttomääräisten palkkojen summaa. Palkkasummaindeksit eivät sisällä työsuhdeoptioita, mutta bonuspalkat ja muut kertaluontoiset palkkiot sisältyvät indeksiin. Laskenta perustuu muutosestimointiin. Toimialoittainen summa lasketaan niiden yritysten tiedoista, joilla on vertailukelpoinen palkkatieto sekä tarkasteltavalta kuukaudelta että edellisen vuoden vastaavalta kuukaudelta. Näin saaduista summista lasketaan toimialalle vuosimuutos. Vuosimuutoksen laskennassa otetaan huomioon myös aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten vaikutus, yritysjärjestelyt ja toimialojen muutokset. Tällä vuosimuutoksella korotetaan edellisen vuoden vastaavan kuukauden palkkasummaindeksiä. Uusimmat indeksiluvut voivat muuttua hieman aineiston kertymisen ja yritysten ilmoittamien tietojen muutosten vuoksi. Aineiston täydentymisestä johtuen tiedot päivittyvät julkistuksissa yli vuoden ajan.

Tietosisältö

Palkkasummaindeksit julkaistaan seuraavilta toimialoilta ja/tai sektoreilta:

  • teollisuus
  • rakentaminen
  • kauppa
  • muut palvelut
  • rahoitustoiminta (sis. vakuutustoiminnan)
  • koulutus (pl. julkinen sektori)
  • terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut (pl. julkinen sektori)
  • julkinen sektori
  • yksityinen sektori
  • koko talous

Teollisuudesta, rakentamisesta, kaupasta ja muista palveluista julkaistaan lisäksi useiden alatoimialojen palkkasummaindeksejä: teollisuudessa alatoimialoja julkaistaan 35, rakentamisessa 3, kaupassa 27 ja muissa palveluissa 33

Käytetyt luokitukset

Toimialaluokitus 2008 ja sektoriluokitus 2012.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Palkkasummakuvaajat perustuvat Tulorekisterin tietoihin ja Tilastokeskuksen myyntitiedusteluun. Tilastokeskuksen tiedonkeruussa palkkasummatietoja kerätään monitoimialaisilta yrityksiltä toimialayksiköittäin. Tulorekisteri sisältää kattavasti palkka- ja ansiotulotiedot yksilötasolla, jotka summataan yhteen yritystasolle. Aineisto kattaa kaikki työnantajasuoritus velvolliset yritykset. Lisäksi indeksien laskennassa käytetään Tilastokeskuksen yritysrekisteristä saatavia yritysten perustietoja, kuten toimialatietoa

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Kuukausittain.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Noin 40 päivää tilastoajanjakson päättymisestä.

Aikasarja

Alkaen vuodesta 1995, osassa sarjoista alkaen vuodesta 2010. Aikasarjojen perusvuotena on vuosi 2015 (2015=100).

Asiasanat

indeksit, julkinen sektori, palkat, suhdannevaihtelut, toimialat, yksityinen sektori, yritykset

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/ktps/yht.html


Päivitetty 11.06.2019